Beschermen de dijken ons nog wel tegen een overstroming? Recent werd 1300 km van de 3500 km primaire dijken nog afgekeurd. Overstroming maar vooral ook ondergraving van onze dijken, de dijken op zand bodem, is een toenemend probleem. In september wordt de norm aangepast en speelt het overstromingsrisico een belangrijke rol, maar ook ruimtelijke ordening en evacuatie. Reporter Radio onderzocht cijfers, dijken en evacuatieplannen. In de studio Bas Koolen, adviseur waterveiligheid en crisisbeheersing, Peter van Rooy, directeur van Nederland Boven Water en SP Tweede Kamer lid Eric Smaling. Van Rooy zegt : 'de evacuatieplannen zijn flinterdun'. Het waterbewustzijn van Nederlanders is heel laag. Het is het verhaal van de koopman en de dominee, de dominee komt er niet door want de koopman zegt: Nederland is de veiligste delta. 'Maar het is niet: gaat u rustig slapen, doe maar rustig of je neus bloedt. Het moet gewoon eerlijker gecommuniceerd'.

Bas Koolen, Peter van Rooy en Eric Smaling over de dijken