Water en dijken

Klimaatverandering betekent voor Nederland meer neerslag in de winter, en in de zomer is er juist droogte. Dat levert allerlei problemen voor onze waterhuishouding op.

Een paar voorbeelden van die problemen zijn de moeilijke zuivering van ons drinkwater, verzilting van de landbouwgebieden en overstromingsgevaar. En dat dreigt niet vanuit zee, maar vanuit de rivieren die uit Duitsland en België ons land binnenstromen.

Meer over dit onderzoek

Watermeting
| Artikel

Water in Noord-Holland vervuild met zorgwekkende, verboden stoffen

In Noord-Holland zijn eind februari de verboden stoffen dinoterb en fenchloorfos aangetroffen in het water. Geschrokken burgers uitten hun zorgen bij het waterschap.

Schade aan de Lekdijk
| Uitzending

Wie draait op voor de schade na dijkwerkzaamheden?

Bewoners van de Lekdijk hebben schade aan hun huis na dijkwerkzaamheden. Maar wie draait op voor de schade?

De lekdijk
| Artikel

Deskundigen roepen op: onafhankelijk schadeloket nodig bij werkzaamheden door overheid

Veilige dijken is in het belang van ons allemaal, zeker nu de zeespiegel stijgt. Maar bij schade door dijkwerkzaamheden draaien bewoners op voor de schade. Hoe kan dat anders?

schade aan huizen aan de Lekdijk
| Artikel

Bewoners Lekdijk liggen wakker van schade aan huizen: ‘Ons huis is een nachtmerrie aan het worden’

400 huizen staan aan het Lekdijk-traject waar werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De helft van de huizen heeft schade. Tientallen bewoners wachten nog op schadeafhandeling.

Lekkende Lekdijk
| Uitzending

De lekkende Lekdijk

Bewoners aan de Lekdijk wachten nog altijd op een goede schaderegeling van Waterschap Rivierenland.

Verkenning Research Opnames Uitzending

Oproep: Heb jij ervaring met dijkversterkingsprojecten in Nederland?

Voor 2050 wordt meer dan 1000 kilometer van de dijken versterkt om ons te beschermen tegen overstromingen. Maar wat als je huis na zo’n dijkverzwaring scheuren krijgt, verzakt of zelfs onbewoonbaar wordt? Waar kunnen bewoners terecht om de schade te verhalen?

Deel jouw verhaal

Makers