Lekkende lekdijk
25 min 32 s

Tot 2050 moet 1.500 kilometer aan dijken versterkt worden in Nederland. Ons land is kwetsbaar nu de zeespiegel stijgt en de kans op extreem weer toeneemt. Maar wát als het bij de werkzaamheden fout gaat? Als huizen scheuren, verzakken en sommige woningen zelfs onbewoonbaar dreigen te worden, zoals bij de Zuid-Hollandse Lekdijk. Jarenlang wachten bewoners al op compensatie. Welke lessen kunnen worden geleerd? Een urgente vraag met het oog op de grote opgave aan dijkversterkingen die nog komen gaat.