Bewoners aan de Lekdijk wachten nog altijd op een goede schaderegeling van Waterschap Rivierenland. In 2018 werd de dijkversterking opgeleverd, maar de schade aan hun woningen is nog altijd niet hersteld. Ongeveer de helft van de woningen op het traject Kinderdijk-Schoonhovenseveer heeft schade opgelopen. Waarom verloopt de schadeafhandeling zo traag en moeizaam?

De lekkende Lekdijk

Lees ook het nieuws artikel:

Lekkende lekdijk

Versteviging Zuid-Hollandse dijken blijkt nachtmerrie voor bewoners aan de Lek

De bewoners hebben al jaren schade aan hun huizen door de dijkverzwaring.

Makers