Wat kan je doen als je last hebt van je buren? Advocaat Marcel van Wezel is specialist op het gebied van huurrecht en werkt bij het advocatenkantoor Tomlow in Utrecht. Van Wezel: ‘Je moet als eerste stap proberen om het probleem van de woonoverlast te objectiveren.’ Maar hoe doe je dat?

We spreken Van Wezel voor ons dossier Burenoverlast. Zijn klanten zijn vooral woningbouwcorporaties die problemen hebben met een huurder. Ze roepen zijn hulp in om huurders die woonoverlast veroorzaken aan te pakken.

Bij ernstige overlast van een huurder kan een rechter besluiten dat de huurder uit zijn huis moet, de huurovereenkomst eindigt dan. Maar hier gaat een heel proces aan vooraf. Een verhuurder kan niet zo eenvoudig een huurovereenkomst beëindigen. Van Wezel: ’Als een woningcorporatie een woning wil ontruimen dan moet je aan kunnen tonen dat de overlast ‘objectief’ en ‘structureel’ is. Als het ernstig genoeg is dan kan een rechter besluiten tot ontbinding van het huurcontract. Er moet dus wel een goed dossier aan ten grondslag liggen.'

De woningbouwcorporaties zijn wettelijk verplicht om bij klachten over woonoverlast actie te ondernemen, vertelt Van Wezel. ‘De verhuurder moet zich inspannen om woonoverlast te bestrijden. Het is echter niet zo dat ze verplicht zijn de woonoverlast te beëindigen, al is dat uiteraard wel het streven.’

Logboek

Van Wezel adviseert mensen die last hebben van hun buren om een logboek bij te houden van de overlast. Van Wezel: ‘De overlast moet wel verder gaan dan ‘leefgeluid’ van kinderen die naast je wonen. Het gaat om zaken die niet meer toelaatbaar zijn, zoals geluidsoverlast in de nacht of schelden en schreeuwen.’ Ook adviseert hij buren om actief op zoek te gaan naar andere klagers. De overlast kan dan niet zo makkelijk worden afgedaan als een burenruzie tussen twee partijen. ‘Zo bouw je een dossier op tegen de overlastgever’, vertelt Van Wezel. ‘Dit dossier kan door de woningbouwcorporatie gebruikt worden om druk te zetten op de overlastgever of, in het uiterste geval, de overlastgever uit zijn huis te zetten.’

Gedragsaanwijzing

Het valt niet mee om bewijzen te verzamelen bij woonoverlast. Voor de rechter moet de overlast ernstig genoeg zijn. Voordat de woningcorporaties naar de rechter stappen kunnen ze de huurder een ‘vrijwillige gedragsaanwijzing’ geven. Dit houdt in dat de huurder wordt gevraagd om zijn gedrag aan te passen. Bijvoorbeeld door geen muziek meer te draaien na 10 uur ‘s avonds of het uitschelden of bedreigen van omwonenden te staken. De huurder moet zo’n gedragsaanwijzing dan wel vrijwillig tekenen. Op overtreding van de afspraken worden sancties gesteld.

Als de huurder weigert om te tekenen kan de verhuurder een gedragsaanwijzing door de rechter laten opleggen. Van Wezel: ‘Als de huurder zich ook niet houdt aan de gedragsaanwijzing die is opgelegd via de rechter dan kan, als laatste middel, om uitzetting van de huurder gevraagd worden.’

Groeiend aantal overlastzaken

Van Wezel ziet in zijn werk een toename van woonoverlast door mensen met een psychiatrische achtergrond. Bij deze groep wordt vaak ook door de rechter gekeken of iemand met gedwongen zorg en hulp toch in de woning kan blijven. Van Wezel: ‘Elke woonoverlast-zaak is dus een kwestie van maatwerk.’

Makers