In onze laatste uitzending van Heel Holland Zakt belichtten we de gevolgen van een te laag grondwaterpeil. Volgens het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bestaat er een reëel risico op schade aan de funderingen van ongeveer 1 miljoen huizen in Nederland. En je bent zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder je eigen perceel en de eventuele gevolgen die dat heeft voor je huis. Dat peil is zelf nauwelijks te beinvloeden.Wat je wel vrij eenvoudig zelf kunt doen: het grondwaterpeil onder je woning meten. “Hiermee sta je wat sterker tegenover een gemeente of waterschap”.

Onderzoeksinstituut Deltares heeft een simpele methodeontwikkeld die laat zien hoe je dat zelf kunt doen. Met een simpel stappenplan, en een bezoekje aan de bouwmarkt, is een eigen grondwater-meetpunt snel gemaakt.

‘Zelf een grondwatermeter gemaakt’

Geoloog Gilles Erkens van Deltares: “Ik heb hem zelf ook in mijn achtertuin. Ik woon in Utrecht en het grondwaterpeil fluctueert hier behoorlijk. Ik heb een grondwater-meter gemaakt om in ieder geval helder te hebben hoe dat verloop is. En het heeft meteen resultaat gehad: toen een aannemer hier in mijn buurt in een bouwput water wegpompte, zag ik dat mijn peil te laag kwam te staan. Ik heb dat bij de bouwers voorgelegd en ze reageerden meteen door de retour-bemaling aan te passen en het grondwaterpeil omhoog te brengen.”

Simpele methode

“De methode is simpel. Je boort een gat met een grondboor van ongeveer twee meter en daarin plaats je een pvc-buis die geprepareerd is. Dat staat allemaal in het stappenplan. Het meten van het grondwater doe je met een ‘plopper’ aan een meetlint. De plopper is een hol metalen buisje dat een ploppend geluid maakt als het grondwater raakt. Een keer per week meten is meestal voldoende om over de tijd een helder beeld te krijgen van het grondwaterpeil onder je woning. Voor jezelf kan het betekenen dat je tegenover een waterschap of gemeente net iets sterker staat als je problemen met de grondwaterstand hebt.”

Delen van meetgegevens

Erkens ziet wel mogelijkheden als veel mensen hun meetgegevens gaan delen. “Je kunt op deze manier een fijnmazig netwerk aanleggen. Als de gegevens worden gedeeld dan kun je in een vroeg stadium zien of er iets geks aan de hand is in je eigen woonomgeving. Voor een gemeente of een waterschap kan dat handig zijn, want die mogen niet zomaar een meetpunt in je achtertuin neerzetten.”

Betrouwbaarheid

En hoe betrouwbaar is zo’n netwerk dan? Erkens: “De betrouwbaarheid neemt toe naarmate meer mensen meedoen. Hoe meer mensen gegevens delen, hoe meer de foute data uitgemiddeld worden. Maar het belangrijkste is bewustwording. Wie houdt zich nu bezig met grondwater onder je woning? Maar je bent er wel verantwoordelijk voor. Met een eigen grondwater-meter heb je in ieder geval duidelijk wat er onder je huis gebeurt.”

Makers