Voorafgaand aan de klimaatconferentie, die komende week in Parijs plaats vindt, gaf het KNMI code Oranje af voor Nederland. “Nederland is als deltaland in een gematigd zeeklimaat kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering”, zo meldde het KNMI. “Door de extremere neerslag zal het waterpeil in de grotere rivieren in de winter en het voorjaar toenemen.” Oppassen voor overstroming dus.Maar er is ook een andere trend door de klimaatverandering: langere periodes van extreme droogte. Dit jaar leidde zo’n lange periode tot zeer lage waterstanden in de grote rivieren. Het is een trend die ook gevolgen heeft voor het drinkwater,dat immers voor een groot deel wordt onttrokken aan de Maas en de Rijn. Uit decijfers van RIWA uit 2014 blijkt dat drinkwaterbedrijven langs de Maas intotaal 69 maal geen water konden innemen, in totaal 209 dagen.Wat betekent de klimaatverandering voor de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater?

code droogte