In Hoorn is iets gaande op het gebied van autobezit. Mensen hoeven geen auto meer, maar gaan met openbaar vervoer of gedeelde vervoersmiddelen. Dat zegt de Noord-Hollandse lijsttrekker van de VVD, Esther Rommel. Het is een opvallend specifieke uitspraak en die klopt ook niet. 

Dat blijkt uit onderzoek van het AD, Nieuwscheckers en Pointer.

Bron van de bewering

"Ik zie bijvoorbeeld ook in een stad als Hoorn dat daar mensen zeggen van: ja ik hoef niet eens meer een auto want we delen wel of we gaan met openbaar vervoer, dus je ziet daar best wel een hele omslag", zegt Esther Rommel vorige week tijdens het lijsstrekkersdebat voor Noord-Holland in Pakhuis de Zwijger. Ze heeft het op dat moment over investeren in innovatieve oplossingen voor parkeerplaatsen en bereikbaarheid. Gespreksleider Natasja van den Berg haakt erop in: "er is echt iets aan het veranderen hè onder mensen, qua autobezit".

Is het zo dat steeds meer mensen de auto aan de kant zetten en kiezen voor deel - of openbaar vervoer? En is Hoorn daar een goed voorbeeld van?

De feiten

Het CBS heeft cijfers over het bezit van personenauto's. In Hoorn is het aantal auto’s per inwoner tussen 2019 en 2022 met bijna 4% toegenomen. Dat is natuurlijk niet gelijkmatig over de gemeente verdeeld. Misschien had de lijsttrekker het alleen over de binnenstad? Daar was de stijging weliswaar wat lager dan gemiddeld, maar er was nog altijd sprake van een toename. Als we kijken naar de verandering per postcodegebied nam overal het aantal auto’s per inwoner toe.

Kaart stijging autobezit per postcodegebied

“Esther heeft zich hier niet helemaal duidelijk uitgedrukt”, zegt campagneleider Klaas-Jeroen Terwal als we hem vragen waarom de lijsttrekker deze uitspraak deed. “Ze baseerde zich op een gesprek met een makelaar in Hoorn over een appartementencomplex voor starters. Ze vroeg waarom er geen parkeerplaatsen waren en toen zei hij dat jongere mensen tegenwoordig niet meer per sé een auto willen, dat er een omslag gaande is. Ze bedoelde dus te zeggen dat het autobezit onder jongeren daalt.”

Als we deze nuancering meenemen, heeft Rommel dan een punt? Het CBS heeft geen cijfers over specifiek het aantal auto’s van jongeren in Hoorn, maar wel over heel Nederland. Daarin zie je duidelijk dat de toename van het autobezit vooral komt doordat meer ouderen een auto aanschaffen. Je ziet ook dat het autobezit onder jongere mensen ongeveer gelijk blijft. Van een “omslag” is geen sprake.

Oordeel

VVD-lijsttrekker Esther Rommel zegt dat er "best wel een hele omslag" gaande is op het gebied van autobezit in Hoorn en dat mensen daar geen auto meer willen hebben. Maar overal in de stad is het autobezit toegenomen. Als we de nuancering meenemen dat het hier over jongere mensen gaat zien we dat onder deze groep geen duidelijke daling in autobezit is. De uitspraak is dus niet waar.

Factcheck-marathon

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023’

Makers