Met de bus naar school of zonder auto een bezoek brengen aan het ziekenhuis? Dat is niet vanuit elke plek in Nederland even gemakkelijk. Op basis van cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakten we een kaart waarop je kunt zien hoe goed (of slecht) voorzieningen zoals onderwijs, zorg of supermarkt te bereiken zijn. En dat levert grote verschillen op tussen regio’s.  

Vanuit 40 procent van de 13809 buurten die Nederland telt is binnen een half uur geen havo of vwo-opleiding te bereiken met het openbaar vervoer, zo blijkt uit de analyse. vbo/vmbo-scholen zijn net iets beter bereikbaar, maar nog steeds kunnen scholieren uit 35 procent van de Nederlandse buurten niet binnen een half uur op school zijn met het openbaar vervoer. In de analyse is overigens geen rekening gehouden met het gebruik van andere vervoersmiddelen, zoals de fiets.

Benieuwd hoe goed of hoe slecht voorzieningen vanuit jouw buurt te bereiken zijn? Bekijk het in onze interactieve tool

knd-app

Ook ziekenhuizen zijn vanuit bepaalde gebieden in het land niet snel bereikbaar met het openbaar vervoer, terwijl inwoners van sommige andere buurten in Nederland binnen een half uur in wel drie verschillende ziekenhuizen kunnen zijn. Voor 7182 Nederlandse buurten geldt dat hun inwoners überhaupt niet binnen een half uur met het openbaar vervoer bij een ziekenhuis kunnen komen.

Uitzending: De prijs van duurzaam ov

Om de klimaatdoelen te halen worden dieselbussen in het streekvervoer vervangen door groene bussen. Tegelijkertijd zijn grote stukken van Nederland steeds minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op die plekken is een auto onontbeerlijk om mobiel te zijn. Wat is het nut van groene bussen als tegelijkertijd steeds meer mensen de auto pakken als gevolg van vervoersarmoede? Die is immers nog zelden elektrisch. Hoe maken we van het openbaar vervoer weer een volwaardig alternatief voor de auto? Donderdag 9 maart, 21:10 uur, NPO2.

Onze eerdere uitzending over vervoersarmoede kijken?

Vervoersarmoede: minder bussen, minder kansen
26 min 22 s

Het busvervoer staat onder druk, vooral op het platteland. Bijna lege bussen zijn voor de vervoerder niet rendabel, maar de leefbaarheid is er wél van afhankelijk. Want wat als je als scholier niet meer kunt thuiskomen na een college? Sommige dorpen zijn in de avonduren en in het weekend niet meer bereikbaar met het openbaar vervoer, terwijl in de stad elke vijf minuten een bus rijdt. Dat zorgt voor kansenongelijkheid, vinden deskundigen. Is het tijd voor een ondergrens? Heeft ieder dorp recht op een buslijn?