17 april 2016

De Botsende Burger deel 1: de Belastingdienst

Deze week een eerste verslag van een onderzoek van Reporter Radio en de Groene Amsterdammer naar de manier waarop grote overheidsorganisaties met ons, de burgers, omgaan. De aftrap is voor de grootste onder hen: de Belastingdienst, waar we allemaal wel mee te maken hebben.“Leuker kunnen we het niet maken,makkelijker wel” wie kent de slogan van de belastingdienst, die begin jaren negentig werd geïntroduceerd, eigenlijk niet? Maar de praktijk lijkt vaak precies omgekeerd. De belastingdienst ging ook de toeslagen uitkeren en maakte het leven van veel mensen daarmee juist iets leuker. Of hapert dat systeem toch te vaak?Makkelijker ervaren mensen het contact met de belastingdienst nu ook weer niet.De bekende blauwe envelop verdwijnt zelfs helemaal en het contact digitaliseert.We spreken daar over met Hans Gribnau, hoogleraar belastingrecht en Andre Moerman, voorzitter van de Signaleringscommissie van het landelijk overleg sociale raadslieden. Reportages van Gabriella Ader

De Botsende Burger deel 1: de Belastingdienst