Het is een erfenis van de vroegere kunstvezelproducent Enka in Ede. De fabriek sloot in 2002 de poort, maar in de bodem is vervuild grondwater achtergebleven met vooral sulfaat, zware metalen en giftige chloorverbindingen, dat nooit is opgeruimd. De pluim verontreinigd grondwater kruipt op circa 25 meter diepte en met een tempo van 30 tot 40 meter per jaar richting natuurgebied de Bennekomse Meent. Het Waterschap, gemeente Ede en provincie Gelderland willen voorkomen dat het verontreinigde water het natuurgebied bereikt door het op te pompen en via een persleiding bij Wageningen in de Nederrijn te lozen. Daar is veel verzet tegen in Wageningen. Is er betere oplossing?

De ENKA-smeerpijp

Makers