Om de zorgkosten in de Veenkoloniën omlaag te krijgen startte in 2015 het project Kansen voor de Veenkoloniën, dat de afgelopen jaren heeft geprobeerd de armoede te verkleinen. Dit samenwerkingsverband probeerde met zogenoemde gezondheidsinterventies het tij te keren. Is dat gelukt en worden de mensen waarom het gaat eigenlijk wel bereikt? Met Karin Kalverboer directeur van Kans voor de Veenkoloniën en Joke Bakker van de bewonersraad.

De gezondheidskloof in de Veenkoloniën – wat werkt, wat niet?

Makers