6 december 2019

De leerling als kind van de rekening

Jongeren die na hun achttiende nog naar school willen, krijgen lang niet altijd de kans. Als je van het voortgezet speciaal onderwijs komt, ben je afhankelijk van de schoolbestuurders of je toestemming krijgt om door te leren. Terwijl in de wet staat dat onderwijs voor iedereen tot en met het twintigste levensjaar mogelijk moet zijn.

Geld

Het argument van sommige schoolbesturen om de verlenging te weigeren is dat doorleren na 18 jaar niet nodig zou zijn omdat die twee jaar niks extra's toevoegen. Bovendien kunnen leerlingen door naar dagbesteding of opvang. En daarnaast heeft de beslissing om toestemming te geven of niet, ook een financiële component.

Zeger van Hoffen, directeur bestuurder samenwerkingsverband Midden-Kennemerland

Leerlingen met het syndroom van Down, autisme of gedragsproblemen gaan in veel gevallen automatisch na hun achttiende naar de dagbesteding. Er zijn leerlingen die daar goed op hun plaats zijn maar voor de achttienjarige die langer willen leren zou een individuele afweging gemaakt moeten worden.

Gert de Graaf van de Stichting Downsyndroom

Kansenongelijkheid

Zelfs als ouders, leerling en school langer onderwijs willen, blijft toestemming afhankelijk van het oordeel van het schoolbestuur. Schoolbesturen die besloten hebben dat een schoolcarrière eindigt met 18 jaar ontnemen ambitieuze leerlingen kansen.

Aart Reusing, directeur Zonnebloemschool Emmeloord

Strijd

Dus leerlingen van 18 jaar die willen leren moeten de strijd aangaan met het schoolbestuur. Soms krijgen ze dan na lang soebatten een jaar verlenging.

Jacqueline Sabelis

Oordeel

Marieke Dekkers, voorzitter van de kerngroep Sectorraad samenwerkingsverbanden voortgezet (speciaal) onderwijs: "Als een samenwerkingsverband beleid voert dat alle 18-jarigen het voortgezet speciaal onderwijs moeten verlaten dan is dat niet toegestaan."

Over het financiële aspect bij het weigeren van toestemming tot doorleren zegt Dekker: "Dat is geen goede zaak. Het uitgangspunt moet altijd zijn hetgeen een individuele leerling (nog) aan onderwijsdoelen te behalen heeft in zijn of haar schoolloopbaan."

De leerling als kind van de rekening