Nederland is Europees koploper in het opleggen van voorlopige hechtenis. Steeds meer mensen zitten onschuldig vast. In 2002 betrof het 1420 mensen, in 2012 4783. In tien jaar tijd betrof het in totaal 32.000 mensen. De schadevergoedingen lopen daardoor flink op, van 7,1 miljoen euro in 2002 tot 11,1 miljoen euro in 2012, totaal ruim 85,2 miljoen euro in tien jaar. Hoe zorgvuldig zijn de procedures rond voorlopige hechtenis? Reporter Radio onderzocht aan de hand van twee casussen wat de ontwikkelingen zijn. Hoe komt het Nederland zo vaak voorlopige hechtenis toepast? Wordt wel voldaan aan de Europese normen? Is risicobeheersing het belangrijkste motief?In de studio reageren  Lonneke Stevens, Universitair docent strafrecht aan de VU en Jacco Janssen, rechter te Rotterdam. Jeroen Recourt, Tweede Kamerlid voor PvdA reageert hierop.

De zin en onzin van voorlopige hechtenis