Deelscooters zijn het afgelopen als een zwerm bijen over Nederland uitgestrooid. Vaak met veel overlast en irritatie, zeker bij mindervaliden. Hoe staat het er momenteel voor?  Luister en lees: Mensen met een beperking zijn de dupe van overlastgevende deelscooters (Pointer.nl)

Deelscooters van de straat?

Hoofdartikel Deelscooters

Mensen met een beperking zijn de dupe van overlastgevende deelscooters

Hinderlijk geparkeerde deelscooters vormen sinds hun komst het zoveelste obstakel op straat voor mensen met een beperking.

Makers