De Friese zorginstelling Alliade stopt de samenwerking met uitzendbureau Ultracare. Aanleiding is de publicatie van de journalistieke platforms Follow the Money en Pointer  waaruit blijkt dat een voormalig eigenaar van het uitzendbureau tot 8 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens betrokkenheid bij drugslabs. Alliade volgt het besluit van Jeugdhulp Friesland die een paar weken geleden ook al de samenwerking met het uitzendbureau verbrak.

“Waar rook is, is vuur. Wij kiezen voor de veilige route.” De Friese zorginstelling Alliade stopt daarom met het inhuren van uitzendkrachten van Ultracare. Er waren volgens een woordvoerder van Alliade geen problemen met de uitzendkrachten van Ultracare. Uit een intern onderzoek dat vanwege het nieuws werd uitgevoerd bleek volgens Alliade dat alle invalkrachten in bezit waren van de vereiste diploma’s en verklaringen omtrent gedrag (vog’s). Toch besluit de zorginstelling, die in Friesland meer dan achtduizend gehandicapten, ouderen en jongeren onder haar hoede heeft, om niet langer gebruik te maken van het uitzendbureau.

De verklaring van Alliade is in tegenspraak met de gesprekken die Pointer en Follow the Money voerde met een aantal medewerkers. Volgens die medewerkers was de kwaliteit van sommige uitzendkrachten onder de maat.

Eén van de drie eigenaren van Ultracare, Laid E. uit Nijkerk, werd vorig jaar gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij twee drugslabs. Tot mei van dit jaar was E. mede-eigenaar van zorguitzendbureau Ultracare bv, dat sinds 2018 personeel detacheert voor de zorg en het speciaal onderwijs in heel Nederland. De invalkrachten van Ultracare werken met onder anderen gehandicapten, jongeren, gedetineerden en verslaafden.

Drugscrimineel

Drugscrimineel oprichter van uitzendbureau in de gesloten jeugdzorg

Uit onderzoek van Follow the Money en Pointer blijkt dat E. mede-eigenaar is van een thuiszorgbedrijf en twee zorguitzendbureaus.

Hoger ziekteverzuim

Volgens medewerkers van Alliade die Follow the Money en Pointer spraken, begon de samenwerking met Ultracare tijdens de corona-epidemie. Er was extra zorg nodig voor cliënten, terwijl het personeelstekort opliep door hoger ziekteverzuim.

De medewerkers van Alliade, die anoniem willen blijven, vertellen dat de invalkrachten van ver buiten Friesland kwamen, uit de omgeving van het Gelderse Nijkerk. “Het waren meer beveiligers dan zorgjongens, allemaal jonge mannen.” De invallers wilden begeleiden, maar stonden niet te springen om de lastige klussen te doen. “Als het bijvoorbeeld om ontlasting ging, of een overlijden dan wilden ze er liever niet mee naar toe. Onder gemor deden ze dat dan alsnog.”

Medische handelingen verrichtten de uitzendkrachten van Ultracare niet. Ze begeleidden mensen naar het toilet, haalden ze uit bed of brachten ze er weer naartoe, wasten ze en aten met ze. Het viel de vaste medewerkers op dat het de invalkrachten ontbrak aan ervaring en vakkennis. “Ze wisten niet hoe een tillift werkt of hoe ze mensen naar het toilet moesten brengen, maar er was verder geen personeel te vinden. Zo zijn ze binnengerold en gebleven.” Ook na de corona-periode zijn de invalkrachten op meerdere locaties ingezet.

Vaak te laat

Een aantal invalkrachten draaide goed mee, maar een groot deel moest volgens de medewerkers door collega’s geactiveerd worden. “Sommige jongens zaten met hun telefoon op de bank tot ik aan ze vroeg wat ze wilden doen. Er waren er maar weinig die uit zichzelf in beweging kwamen.” Ook kwamen de invalkrachten vaak te laat, soms kwamen ze zelfs helemaal niet opdagen.

Daaraan verbond Alliade verder geen consequenties, tot irritatie van de vaste medewerkers: “Als ik thuis op de bank blijf liggen, word ik meteen op het matje geroepen. Zij niet. Bovendien kregen ze meer betaald dan wij.”

Medewerkers meldden hun bevindingen over de invalkrachten bij hun leidinggevenden, maar vonden weinig gehoor. “De leiding zei dat wat de invalkrachten deden niet de bedoeling was, maar deed er niets aan.” Een andere medewerker vat het kort samen. “In tijd van krapte kan alles.”

‘Geen misstanden geweest’

Ultracare is een van de landelijke uitzendbureaus waar Alliade gebruik van maakt. “We zijn in contact gekomen met Ultracare via acquisitie,” vertelt de woordvoerder van Alliade.

Alliade herkent de beschreven signalen over de invalkrachten van Ultracare niet. “Er zijn bij ons geen misstanden of klachten geweest rondom medewerkers van Ultracare.” Toch ontbond de Friese zorginstelling het contract met het Nijkerkse uitzendbureau. “We hebben onlangs het contract in een persoonlijk gesprek met hen ontbonden. Dit onder normale condities.” Een verdere toelichting over de beweegredenen geeft Alliade niet.

Directeur Khalid Oumoussa van Ultracare zegt de situatie te betreuren. “We hebben in goed overleg met Alliade onze samenwerking afgesloten. Onze dienstverlening bij Alliade is altijd goed beoordeeld en daar zijn we blij mee.”

Eerder onderzoek

Uit eerder onderzoek van Follow the Money en Pointer blijkt dat Ultracare sinds april 2021 invalkrachten leverde aan Jeugdhulp Friesland. De invallers werkten binnen de zwaarste vorm van jeugdzorg; op de gesloten afdeling van behandelcentrum Woodbrookers.

Naar aanleiding van het onderzoek Follow the Money en Pointer hebben PvdA, D66 en GroenLinks inmiddels Kamervragen gesteld.

Makers