Schoolbestuurders, leerkrachten, de Kinderombudsman en gemeenten trokken de afgelopen week aan de bel omdat leerlingen ‘kwijt’ zijn nu iedereen thuis zit. Veel partijen maken zich zorgen over de veiligheid van kinderen en of ze wel mee kunnen komen in het online onderwijs. Zicht houden op deze leerlingen valt niet mee. Werk jij in het onderwijs of heb je een kind dat moeilijk (online) meekomt? Deel dan jouw verhaal. 

Nu zo’n tweeënhalf miljoen kinderen thuiszitten, wordt steeds duidelijker dat lang niet iedereen het goed heeft thuis. Alleen al in Amsterdam waar zo’n honderdduizend kinderen op basis- en voortgezet onderwijs zitten, zouden een paar duizend leerlingen om extra hulp verlegen zitten. Dat varieert van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze vanuit huis niet genoeg begeleid worden, tot kinderen die op school worden opgevangen omdat de thuissituatie onveilig is.

Niemand mag achterblijven

Ook de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vraagt aandacht voor kinderen in moeilijke situaties: “Kinderen moeten niet alleen opgevangen worden op school, ze moeten daar ook een vorm van onderwijs kunnen volgen. We snappen dat leraren hun handen vol hebben met het onderwijs op afstand, maar het is belangrijk dat zo min mogelijk kinderen een achterstand oplopen door de huidige situatie. Mogelijk kunnen studenten of oud-leraren helpen.”

Een belangrijk deel van de kinderen dat nu moeite heeft om mee te komen en bij te blijven met schoolwerk, zou thuis niet altijd de juiste hulp krijgen bij het maken van het digitale schoolwerk. Dat kan komen omdat ouders digitale vaardigheden missen, of een taalachterstand hebben. Scholen merken dit met name omdat sommige kinderen al weken geen huiswerk hebben ingeleverd.

Onveilige situaties

Een kleiner deel van de kinderen zou in onveilige thuissituaties zitten. Uit gesprekken met betrokkenen komen schrijnende gevallen naar voren. Een betrokkene vertelt ons dat scholen moeite hebben om ouders te bereiken: “Soms blijken ouders om 11:00 nog niet uit bed, en niet bereid om hun kinderen te helpen op te starten met de schooldag.”

Gemeenten en scholen zijn druk bezig om in kaart te brengen om hoeveel leerlingen het gaat. De groep kwetsbare kinderen lijkt groter te zijn dan voor de uitbraak van het coronavirus bekend was bij instanties. Gemeenten en scholen zoeken naar een manier om deze kinderen te bereiken en te helpen. De inventarisaties van hoeveel kinderen kwetsbaar zijn is een begin, maar een oplossing bedenken om voor de kinderen een veilige situatie te creëren blijkt voor veel instanties een ingewikkelde zoektocht.

Wij willen de opvang van kwetsbare leerlingen volgen. Werk jij in het onderwijs of bij een andere instelling die betrokken is bij kwetsbare leerlingen, of heb jij hier persoonlijk ervaring mee? Deel dan jouw verhaal met ons.

Makers