Visserij
25 min 15 s

Veel Nederlandse vissers zitten in zwaar weer. De brexit, de komst van windmolenparken op zee en de coronacrisis maken het er niet makkelijker op. En dat terwijl ze ook moeten verduurzamen. Minder bijvangst, minder vernieling van de zeebodem door de visnetten en minder brandstofverbruik zijn nodig voor een beter klimaat en leven in de Noordzee. Hoe kunnen vissers verder verduurzamen en hoe maken we de visserij toekomstbestendig?

Makers

Verslaggever / Redacteur