De Inspectie voor Jeugd en Gezin (IGJ) legt het Rotterdamse thuiszorgbedrijf Naborgh een dwangsom op. Dit maakte de Inspectie vanmiddag bekend. De zorgaanbieder is er niet tijdig in geslaagd alle cliëntdossiers over te dragen aan zorginstellingen die de cliënten van Naborgh adequate zorg kunnen verlenen.

Het is de tweede dwangmaatregel die het thuiszorgbedrijf in korte tijd krijgt opgelegd. Als komende vrijdag niet alle dossiers correct zijn overgedragen, betaalt het bedrijf een bedrag van vijfduizend euro per dag.

Thuiszorg Naborgh raakt in juni dit jaar in opspraak nadat uit onderzoek van Pointer, Reporter Radio (KRO-NCRV) en onderzoeksplatform Follow The Money blijkt dat het bedrijf fraudeert met zorgdeclaraties. Naborgh declareert namelijk zorg die niet wordt geleverd.

Het bedrijf raakt na de onthullingen in zwaar weer, een deel van het personeel stapt op of meldt zich ziek. Naborgh blijkt hierna al snel niet langer in staat de ongeveer zeventig cliënten goede zorg te verlenen en zet zelfs ongediplomeerd en niet voldoende gekwalificeerd personeel in.

Zorgcowboys deel 1
31 min 11 s

Pointer onthult in samenwerking met Reporter Radio en Follow the Money dat er meerdere zorginstellingen in Nederland zijn die extreme winsten behalen. De boekhoudingen zien er verdacht uit. Hoe kan het dat deze bedrijfjes zoveel geld verdienen? Veel van die bedrijven zitten in de thuiszorg. Is de zorg die deze bedrijven moeten leveren wel voldoende of wordt er over de rug van mensen die thuiszorg nodig hebben geld verdiend?

Naborgh in zwaar weer

Nadat de Inspectie hier lucht van krijgt, moet Naborgh de cliëntendossiers voor 11 oktober overdragen aan zorgaanbieders die wel in staat zijn de zorg op een goede manier te verlenen. Aan deze 'aanwijzing' heeft Naborgh onvoldoende gehoor gegeven, aldus de Inspectie, dus volgt er een dwangsom.

"Na toetsing bleek dat Thuiszorg Naborgh niet op alle onderdelen heeft voldaan aan de aanwijzing. Zo ziet en hoort de Inspectie dat Thuiszorg Naborgh nog steeds zorg verleent en nog niet alle cliënten heeft overgedragen. Daarom krijgt de zorgaanbieder een last onder dwangsom", aldus een woordvoerder van de IGJ.

De afgelopen maanden gaat het snel bergafwaarts met het zorgbedrijf uit Rotterdam-Zuid, zo blijkt uit gesprekken die wij voerden met oud-personeelsleden en andere betrokkenen. Zorgverzekeraars en Inspectie voeren de druk op het bedrijf op. Zorgverzekeraars DSW en CZ starten met een fraudeonderzoek en draaien de geldkraan dicht. Naborgh kan geleverde zorg niet meer declareren bij de verzekeraars. Directrice Shanna Naborgh ziet kennelijk geen uitweg meer en besluit wat er nog over is van haar bedrijf van de hand te doen.

Op 1 oktober - tien dagen voordat de IGJ voor het eerst ingrijpt - verkoopt ze het klantenbestand, de computers, inboedel en een deel van het personeel van Naborgh aan ict-ondernemer Raimond de Haas. Uit de koopakte blijkt dat de eigenaresse hiervoor 113.000 euro zal ontvangen. Met zijn kersverse zorgbedrijf Rotterdam Thuis in Zorg BV wil De Haas thuiszorg gaan verlenen aan de voormalige klanten van Naborgh.

Kat in de zak

De Haas gaat aanvankelijk als 'puinruimer' aan de slag en denkt de zaak nog te kunnen redden. Maar tijd om zijn eigen zorgbedrijf uit de grond te stampen en voldoende bekwaam personeel aan te trekken is er niet, zo blijkt. De Inspectie staat er namelijk op dat de Naborgh-clientèle zorg krijgen van voldoende opgeleid en bekwaam personeel. En daarover beschikt Rotterdam Thuis in Zorg BV (nog) niet. Er zit voor de ondernemer niets anders op dan de klanten over te dragen aan andere zorgaanbieders. Een paar computers, bureaus, een bankstel en een handvol personeelsleden is alles wat hij aan de deal overhoudt.

"De relatie met Shanna Naborgh is nu wel behoorlijk bekoeld", laat De Haas ons weten. Hij lijkt een kat in de zak te hebben gekocht. "Ik voel me behoorlijk misleid", aldus de ondernemer die onder meer verantwoordelijk is voor de ict bij Walibi Flevo en in het verleden werkte bij voetbalclub FC Utrecht.

De Haas laat ons vandaag weten dat de koop inmiddels grotendeels is teruggedraaid en dat hij alleen de computers en de inventaris koopt. Daarnaast neemt hij een bestand met klanten uit de gemeente Nissewaard over die op kosten van de gemeente huishoudelijke hulp ontvangen. De Haas betaalt hiervoor naar eigen zeggen "een paar duizend euro." Personeel dat voorheen bij Naborgh werkte, gaat deze zorg verlenen. De dwangsom wordt opgelegd aan Thuiszorg Naborgh BV, het 'lege' bedrijf waar voorzover bekend Shanna Naborgh nog altijd eigenaar is. De Haas verwacht dat alles voor komende vrijdag in orde is en dat er geen dwangsom hoeft te worden betaald.

Bij de zorgverzekeraars neemt ondertussen de onvrede over de gang van zaken met de dag verder toe. DSW laat ons weten: "Dat Thuiszorg Naborgh er willens en wetens voor kiest de onverantwoorde en risicovolle situatie te continueren, terwijl er tijdig een alternatief beschikbaar is gesteld, vinden wij onbegrijpelijk en uitermate zorgelijk."

Een woordvoerder van CZ mailt: "Wij vinden dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat de zorg die ze krijgen goed is. Het is verschrikkelijk dat hier een last onder dwangsom voor nodig is. De cliënten zijn vaak oudere en kwetsbare mensen, wat Naborgh nu doet draagt op geen enkele manier bij aan de zorg voor deze mensen. Dit is zeer zorgelijk." De verzekeraars verwijten Naborgh bovendien dat de zorgaanbieder de klanten niet goed heeft ingelicht over de problemen.

Shanna Naborgh hangt inmiddels een schadeclaim boven het hoofd. DSW heeft al laten weten 300.000 euro terug te willen zien aan onterecht betaalde declaraties. CZ doet nog onderzoek en kan hier nog niets over zeggen. Mevrouw Naborgh was onbereikbaar voor commentaar.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Eelke van Ark (Follow The Money)

Makers

Onderzoeksjournalist / verslaggever