5 februari 2020

‘Er zitten wellicht rotte appels tussen, maar vaak gaat zwangerschapsdiscriminatie onbewust’

Ondernemerssorganisatie MKB-Nederland vindt dat vrouwen altijd melding moeten maken als zij zich gediscrimineerd voelen door hun werkgever. ‘Discriminatie op grond van zwangerschap, een kinderwens of moederschap is bij wet en op grond van diverse mensenrechtenverdragen verboden. Zo simpel is dat,’ aldus woordvoerder Mieke Ripken. Toch worden zwangere vrouwen nog met enige regelmaat door werkgevers gediscrimineerd. Hoe kan dat?

‘Bedrijven weten niet altijd wat wel en wat niet mag óf ze zijn zich niet bewust van hun eigen gedrag. Er zitten wellicht rotte appels tussen, maar veel gaat onbewust,’ zo laat de ondernemersorganisatie weten. Juist daarom vinden ze het ook belangrijk dat vrouwen eerst bij hun werkgever aankloppen als zij het idee hebben dat er sprake is van ongelijke behandeling. Ripken: ‘Dan wordt het probleem beter zichtbaar voor werkgevers.’

Dilemma’s kleine werkgevers

Toch ziet MKB-Nederland ook dat een zwangere medewerker (kleine) werkgevers wel voor een dilemma kan plaatsen. ‘Als je een belangrijk project van een jaar hebt en de projectleider die je voor die periode hebt aangetrokken zegt na drie maanden dat ze vijf maanden zwanger is, dan heb je echt wel even een probleem,’ aldus Ripken.

Alle vrouwen hard nodig op de arbeidsmarkt

Ze vervolgt: ‘We horen ook wel eens dat werkgevers bijvoorbeeld moeite hebben om te voldoen aan hun verplichtingen als het gaat om het aanbieden van een kolfruimte. Of het aanpassen van arbeidstijden.’ Dat mag volgens de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf er niet voor zorgen dat zwangere vrouwen niet worden aangenomen of worden achtergesteld. Ripken: ‘Veel kan in goed overleg worden opgelost, je moet er dan wel beiden open en eerlijk over durven praten.’

Ook noemen ze het ‘kortzichtig’ en ‘getuigen van slecht werkgeverschap’ als een werkgever iemand na twee tijdelijke dienstverbanden opeens het voorgenomen vaste contract niet aanbiedt vanwege een zwangerschap. Ripken: ‘Werkgevers moeten zich goed realiseren dat we álle vrouwen op de arbeidsmarkt hard nodig hebben. Bovendien beslaat een arbeidsrelatie meestal een langere termijn. Wat zijn dan vier maanden?’

Oproep

Heb jij als werknemer te maken (gehad) met zwangerschapsdiscriminatie? Of loop jij als werkgever tegen dilemma’s aan rond de zwangerschap van je medewerkers? We horen graag je verhaal!

Auteurs

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur