Reporter Radio duikt in het Europese Milieubeleid. Plastics, en in het bijzonder nano-plastics vormen een nieuw risico voor het milieu en de volksgezondheid. Hoe gaan we daar mee om?En de ernstige waarschuwingen voor de klimaatverandering, in Nederland worden de dijken wel verhoogd, maar vlak over de grens is dat wel anders. Moet Europa het voortouw nemen in dit soort kwesties? Moet de introductie van nieuwe stoffen worden verscherpt? Is een apart Europees Milieu Agentschap noodzakelijk om de regels te controleren?Over deze zaken leidt Niels Heithuis een debat metĀ Gerben Jan Gerbrandy (D66), Bas Eickhout (Groenlinks) en Mark Dijk (VVD), allen kandidaat voor het Europees Parlement.Reportages: Sander Bartling en Wil van der SchansMail: reporterradio@kro-ncrv.nl Lees hier meer over Reporter Radio

Europa en het milieu