Biologische boeren moeten de uitstoot van fijnstof reduceren. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) wil dat biologische boeren daartoe verplicht worden. Volgens voorzitter Hennie de Haan is het ‘niet uit te leggen’ dat de reguliere sector zich wel moet houden aan uitstootnormen en biologische niet. In een interview voor ons dossier Megastallen pleit De Haan voor ‘gelijke monniken, gelijke kappen.’

Uit het recente rapport Veehouderij en gezondheid omwonenden van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat wonen in de omgeving van veestallen de longfunctie kan aantasten en er een verhoogd risico is op longontstekingen.

Sinds augustus vorig jaar zijn boeren die een nieuwe stal bouwen verplicht om te voldoen aan het zogenoemde besluit emissiearme huisvesting. Daarin is de maximale uitstoot van ammoniak en fijnstof van veehouderijen vastgelegd. Iedere pluimveehouder die sindsdien een nieuwe stal neerzet moet tenminste 30 procent van het geproduceerde fijn stof afvangen. De biologische sector is expliciet uitgesloten van dit besluit.

Biologisch boeren populair

De Haan heeft er begrip voor dat biologische boeren in het verleden een uitzonderingspositie hadden. ‘Het waren kleine bedrijven. Het had een beetje een Ot en Sien-karakter.’ Maar volgens De Haan verandert dat beeld snel. De overstap naar biologisch boeren is de laatste tijd populair in de pluimveesector, mede omdat daar de marges hoger zijn. Als voorbeeld noemt ze de eierprijs: krijgt een reguliere eierproducent zo’n 6 cent voor een ei, een biologische boer krijgt 10 cent meer.

Dat betekent dus dubbel voordeel voor wie nu een biologische stal neerzet: De sector verdient meer volgens De Haan, en hoeft ook geen grote investeringen te doen om de uitstoot te reduceren.

'Biologische sector niet schoner dan reguliere’

De Haan benadrukt dat de biologische sector zeker niet schoner is dan de reguliere en dat daarom dezelfde regels moeten gelden. Onderzoekers van de Wageningen universiteit keken vorig jaar naar de uitstoot van de biologische pluimveesector. Harde cijfers ontbreken vooralsnog maar op grond van de beschikbare kennis is de verwachting ‘dat de emissies van ammoniak en fijnstof (per dierplaats per jaar) hoger zijn.’

Makers