De samenstelling van de gemeenteraden in Nederland is nog veel te eenzijdig.

De samenstelling van de gemeenteraden in Nederland is nog veel te eenzijdig. Een meerderheid van de raadsleden – 51 procent – vindt de raad dan geen goede afspiegeling van de samenleving. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, onder de 31 grootste gemeenten. In de studio reageert Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NvRR) en politicologe Zahra Runderkamp.

Gemeentebestuur kent nog te weinig kleur

Lees ook het achtergrondartikel

Te weinig diversiteit in gemeenteraad

Lokaal bestuur kent nog weinig vrouwen en mensen van kleur

In het lokale bestuur zitten te weinig vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Deskundigen vinden dat dit anders moet. De witte man van rond de zestig is...