14 juli 2016

Gepensioneerd medewerker Antoniushove ziekenhuis Leidschendam: ‘Het gaat om tijd en geld en niet meer om de patiënten’

Bekijk meer artikelen over: Gezondheid en zorg Bekijk meer artikelen over: Spoedzorg

Riet Rosier laat het er niet bij zitten! Het voormalig avond-, nacht- en weekendhoofd van MCH Antoniushove voert actie tegen sluiting van de spoedeisende eerste hulp (seh) in dit ziekenhuis. Zij is inmiddels met pensioen, maar nog steeds zeer betrokken bij de acute zorg voor patiënten op de seh. Er wonen veel ouderen in de omgeving van het ziekenhuis en vooral voor hen vindt zij sluiting onacceptabel. We spreken Riet voor ons dossier Spoedzorg.

Riet organiseert een handtekeningenactie om de spoedeisende eerste hulp (seh) in het ziekenhuis open te houden, biedt een petitie aan aan De Tweede Kamer en schrijft minister Schippers een brief waarin zij een pleidooi houdt om sluiting tegen te gaan.

Sluiting spoedeisende eerste hulp in 2017

En zij staat niet alleen. Ook huisartsen pleiten voor het openhouden van de seh. De acties hebben geleid tot langere openstelling van de seh tot 2017, maar dan gaat de eerste hulppost definitief sluiten. Ook de seh in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag gaat op termijn dicht. Dat treft volgens Riet vooral ouderen.

‘De ouderen hier worden gediscrimineerd’

Zij doen vaker een beroep op de seh en kunnen in de nabije toekomst niet meer in de buurt terecht voor acute zorg en zijn dan aangewezen op de verder weggelegen seh’s van MCH Westeinde en het Hagaziekenhuis in Den Haag. Zij moeten dan langer rijden, zo’n 20 minuten, voordat zij daar terecht kunnen.

Uren wachten en dan weer naar een ander ziekenhuis

Maar ook nu al is de situatie volgens Riet verre van ideaal. Antoniushove was een algemeen ziekenhuis met een spoedeisende eerste hulp en een huisartsenpost. Inmiddels is Antoniushove met het Bronovo ziekenhuis en het Westeinde Ziekenhuis gefuseerd tot Medisch Centrum Haaglanden (MHC).

Voorheen kon iedereen uit de buurt er terecht voor acute zorg en opname. Antoniushove zou een volwaardig algemeen ziekenhuis blijven voor de buurt, met daarnaast oncologie als specialiteit. Sinds Antoniushove zich specialiseert in oncologie komt het volgens Riet steeds vaker voor dat mensen met acute klachten lang moeten wachten om gezien te worden op de seh. Daarna moeten zij opnieuw soms lang wachten om vervoerd te worden naar een ander ziekenhuis in de regio voor opname. Voor mensen die op de seh binnen worden gebracht en geen kanker hebben is steeds minder plaats op de verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Zo overkwam dat dit jaar een man met een hartinfarct die zich meldde bij de seh van Antoniushove, vertelt Riet. Daar werd hij gestabiliseerd, maar omdat er geen bedden meer voor cardiologie beschikbaar zijn, moest hij daarna vervoerd worden naar het Westeinde ziekenhuis om gedotterd te worden. Een vrouw met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap werd ook op de seh gestabiliseerd en ook zij moest daarna met de ambulance naar het Westeinde ziekenhuis voor verdere behandeling.

Ook voor de huisartsenpost is sluiting van de seh een slechte ontwikkeling, constateert Riet. De huisartsenpost functioneert beter als die geïntegreerd is in een spoedeisende hulp, omdat het dan bijvoorbeeld mogelijk is door te verwijzen voor behandeling, zonder dat men naar een andere locatie moet.

Patient weer centraal

Voor ziekenhuizen en de zorgverzekeraars is het handig als alle zorg geconcentreerd is op bepaalde locaties, maar voor de patiënt betekent het dat zij niet meer terecht kunnen in de buurt.

 

‘De patiënt moet centraal staan, niet het ziekenhuis en de zorgverzekeraars’

De Monitor zal de Raad van Bestuur van MCH Antoniushove benaderen voor een toelichting op het sluiten van de seh.

Auteurs

M.S.

Marjolein Schut

Redacteur