Een homeopathische therapie die claimt autisme te kunnen genezen. Als het aan de 17-jarige autistische scholier Elijah Delsink ligt wordt deze therapie per direct verboden  omdat er geen bewijs voor is. De Hahnemann-apotheek uit Heiloo levert middelen die voor deze therapie kunnen worden gebruikt. Apotheker Daan Krooshof van Hahnemann vindt dat met een verbod de keuzevrijheid van de patiënt zou worden beperkt. “Dat vind ik zeer discutabel.”

De Hahnemann-apotheek in Heiloo is de enige homeopathische apotheek die zelf middelen bereidt in Nederland. We spreken apotheker Krooshof in een café in het dorp. Hetty Buitelaar zit ook aan tafel, homeopathisch arts en directeur van de apotheek. Voor conventionele behandelingen kan je overal terecht, zegt Buitelaar. "Mensen kiezen heel bewust voor homeopathie en doen het vrijwillig. Er is geen reclame voor, je moet er zelf naar op zoek. En je moet het zelf betalen."

Staatssecretaris Blokhuis

We gaan naar Heiloo om Krooshof en Buitelaar de wens van Elijah Delsink voor te leggen. Hij heeft klassiek autisme en heeft voor zijn profielwerkstuk op school onderzoek gedaan naar homeopathische therapieën voor autisme. Hij wil dat er een verbod komt op de zogenoemde cease-therapie en is daarover in gesprek met verschillende politici, onder wie staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Cease staat voor complete elimination of autistic spectrum expression. Sommige behandelaars, die zowel Elijah als wij zelf hebben gesproken, zeggen met homeopathische middelen mensen van hun autisme af te kunnen helpen. Een doorn in het oog van Elijah, want ten eerste: waarom zou hij van zijn autisme afgeholpen moeten worden? En ten tweede kan dat helemaal niet.

"Er zijn positieve casussen, in homeopathie in brede zin. Niet iedere behandeling werkt bij iedereen."

Apotheker Krooshof

Gelooft Krooshof dat de middelen autisme inderdaad kunnen genezen? "Er zijn positieve casussen, in homeopathie in brede zin. Niet iedere behandeling werkt bij iedereen." Als apotheker is hij medeverantwoordelijk voor de therapie, maar zo benadrukt hij, niet voor de individuele uitspraken van een behandelaar. "Wij krijgen een voorschrift voor een middel, maar weten niet waar de homeopaat het voor gaat gebruiken. Wij kijken naar wat er op het recept staat en beoordelen de veiligheid op basis van patiëntkenmerken en gebruikte middelen. Als iemand om een kruid vraagt waarvan bekend is dat het effect heeft op bepaalde reguliere medicijnen, dan adviseren we op basis daarvan." Krooshof benadrukt meermaals tijdens ons gesprek dat zij leveren op voorschrift van een deskundige volgens de geldende wetgeving.

Geen aanwijzing schade

Ook Buitelaar is tegen het idee van Elijah om een verbod op cease-therapie in te stellen. "Je ontneemt mensen mogelijkheden met een verbod." Krooshof: "Stel, je kan een patiënt helpen, veilig en met hulp van een deskundige en er komt een categorisch verbod?" Waarom zou je dat doen, vraagt Buitelaar zich af. "Er is geen aanwijzing vanuit het bijwerkingencentrum Lareb dat homeopathie schade toedient. Het is principieel de eigen keuze van de mensen om homeopathie te gebruiken." Als zij in de apotheek een signaal krijgen dat mensen reguliere zorg vermijden, verwijzen ze mensen door om wel gangbare geneeskunde te doen. "Wij sluiten de conventionele geneeskunde niet uit’, zegt Buitelaar. ‘Het is en en, niet of of."