We onderzoeken wat ouders allemaal tegenkomen als ze op zoek gaan naar zorg voor hun autistische kind. In het reguliere én het alternatieve circuit.

Voor ouders is het een klap als ze horen dat hun kind autisme heeft. Deskundigen spreken van een rouwproces waar ze doorheen moeten. Uiteindelijk moet je het accepteren en zoek je naar de best mogelijke behandeling. Die behandeling kan tot verlichting van klachten leiden, maar niet tot genezing. Hoe verloopt de zoektocht naar de juiste zorg?

Verkenning Research Opnames Uitzending

Afgerond

Dit onderzoek is in handen van

S.L.

Sietze van Loosdregt

Samensteller tv