De afgelopen jaren zijn verschillende boerenbedrijven in Gelderland gestopt, maar de veestapel slinkt amper. Een van de redenen is dat bedrijven die latente stikstofruimte in hun natuurvergunning hebben, deze nog aan het verzilveren zijn. Dat doen ze door een extra stal te bouwen of de veestapel uit te breiden. De gemeente Ede heeft de afgelopen vijf jaar aan ruim vijftig boeren een omgevingsvergunning verleend. Dat lijkt haaks te staan op het beleid om de veestapel te verkleinen. Een debat tussen Peter Drenth (CDA) en Lester van der Pluijm (PvdD). Universitair docent Raoul Beunen schuift aan om een en ander te duiden.

Het Gelderse stikstofdebat: uitbreidende boeren