Panden krijgen vanaf volgend jaar een funderingslabel wanneer ze getaxeerd worden, zo blijkt ons onderzoek Heel Holland Zakt. Zo’n 250.000 huizen zullen een hoog risicolabel krijgen. Vooral voor eigenaren die zich niet bewust zijn van hun funderingssituatie kan dat onverwacht in de papieren lopen. Vanaf vandaag kunnen huiseigenaren hun label inzien.

(Zie onderaan de tekst een update van 3 november 2020)

Taxateurs nemen met ingang van juli 2021 een funderingsriscolabel op in hun taxatierapport. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontwikkelde een database waarmee op pandniveau kan worden vastgesteld wat de risico’s op funderingsproblematiek zijn. Dat gebeurt aan de hand van dertien factoren, zoals hoogte-, grondwater- en funderingsgegevens.

Urgentie voor 250.000 huizen
Vooral voor eigenaren die zich niet bewust zijn van hun funderingssituatie kan het risicolabel onverwacht in de papieren lopen. Don Zandbergen van het KCAF: “Een D of E-label betekent niet meteen dat een huis op instorten staat, maar het moet een koper of eigenaar wel aansporen om onderzoek te doen. Het geeft aan dat er urgentie is. En dat geldt voor 250.000 huizen.” Er komt een toelichting bij het label waarin staat in welke van de vijf risicocategorieën (A tot en met E) het huis valt en waarom.

Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster, vindt het goed dat er meer transparantie komt over funderingsrisico’s: “Een fundering herstellen is een kostbare zaak. Dat wil je wel weten als je een huis koopt.” De Vries verwacht ook dat het nieuwe label zorgt voor een effect op de woningwaardes. “In de grote steden, waar mensen in de rij staan voor een huis zal het nu nog meevallen, maar in individuele gevallen kan het leiden tot een flink lagere taxatie of verkoopprijs als een koper tegen hoge herstelkosten aankijkt. Het zou jouw huis maar zijn.”

Herstelkosten tot 1500 euro per vierkante meter
Wat het kost om een fundering te vervangen of herstellen, wisselt per situatie. De ene huiseigenaar is 30.000 euro kwijt, de andere een paar ton. Zandbergen: “De kosten liggen tussen de 800 en 1500 euro per vierkante meter. Daarom is het goed dat mensen weten waar ze aan toe zijn.”

Het label is opgenomen in het nieuwe taxatiemodel Wonen dat de taxatiebranche en geldverstrekkers samen hebben ontwikkeld. Woningtaxateurs gaan daar vanaf 1 juli 2021 mee werken. Tot januari 2021 stelt het KCAF de database open voor particulieren, daarna zal het label alleen nog toegankelijk zijn voor professionele partijen.

Update 3 november 2020

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft de website met de funderingsrisicolabels tijdelijk offline gehaald. Soms bleek het vermelde funderingstype niet te kloppen, of was informatie over een reeds herstelde fundering niet meegenomen in het model. Don Zandbergen van het KCAF: "Het model is veel vaker bevraagd dan we hadden verwacht en het heeft behoorlijk wat onrust veroorzaakt, dus we moeten met veel mensen praten. Particulieren, gemeentes en ook het ministerie. En we hebben maar een beperkte capaciteit in onze stichting. Daarom hebben we besloten het voorlopig dicht te zetten en verder te verfijnen. Want al gaat er maar een paar procent mis, die onrust willen we niet. Ons doel is om de waakzaamheid te vergroten."

Makers