Er komen steeds meer grote opslagloodsen in het land, vaak in de vorm van grote blokkendozen. We kunnen niet meer zonder, we kopen steeds meer online en we voorzien de Europese markt, maar ze leveren ook overlast op.

In opstand tegen logistieke blokkendozen

Makers