Het is actueel, hoog water in de rivieren. En gelukkig zijn we er op voorbereid. Maar sommige maatregelen liggen moeilijk. Bijvoorbeeld de hoogwatergeul bij de dorpen Heesselt en Varik, die daardoor op een eiland komen te liggen. Het alternatief, toch dijkverzwaring, heeft plaatselijk de voorkeur. In de strijdtegen het hoge rivierwater moet hoe dan ook ruimte of hoogte worden gemaakt. JacquelineMaris die zelf in Heesselt woont, volgde afgelopen jaren het proces van inspraak en besluitvorming omtrent de Hoogwatergeul. Te gast in de studio zijn Hans Brouwer van Rijkswaterstaat die woordvoerder is namens alle deelnemende overheden en Hannie Visser-Kieboom (CDA) die deel uitmaakt van het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland.

Inspraak in Nederland Waterland