Provinciale Statenlid Michel Klein (Christenunie) heeft een ingrijpende oplossing voor de woningcrisis in de provincie Noord-Holland: minder vluchten van en naar Schiphol. Veel geplande woningen kunnen volgens hem door geluidsoverlast niet gebouwd worden. Maar is dat wel echt de reden waarom er niet gebouwd wordt? En hoeveel vluchten minder zijn er nodig?

Dat blijkt uit onderzoek van het AD, Nieuwscheckers en Pointer.

Bron van de bewering

‘Of de geluidscontouren van Schiphol inkrimpen zodat we in Kronenburg kunnen gaan bouwen?’ Daarvoor pleit eenmansfractie Michel Klein van de Christenunie eind februari bij een studentendebat in Amsterdam voor het inkrimpen van Schiphol. Hij wil door beperking van het aantal vluchten ruimte maken voor woningen om en nabij luchthaven Schiphol. Door de geluidsoverlast van de vliegtuigen kunnen nu 72.000 geplande woningen niet worden gebouwd. De bouw van 4.500 huizen in de Amstelveense wijk Kronenburg is daar een voorbeeld van.

De feiten

Sinds 2018 maakt de gemeente Amstelveen zich hard voor een nieuwe studentencampus in de wijk Kronenburg voor maximaal 2.500 studentenwoningen. Deze wijk bevindt zich nabij de Vrije Universiteit en de Zuidas. Een praktische plek voor studenten en starters, maar onder de rook van Schiphol. Vliegtuigen scheren om de twee minuten over deze wijk heen, met alle hinder en slaapverstoring door vliegtuiglawaai van dien.

Vanwege die geluidsoverlast mag hier niet zomaar gebouwd worden volgens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Enkel als gebouwen bedoeld zijn voor een verblijf korter dan zes maanden (denk aan hotels, gevangenissen en opvang van vluchtelingen), is er geen toestemming van I&W nodig.

Ook voor studentenwoningen gelden soepelere regels, want de bewoners blijven niet permanent, maar tijdelijk. Wel moet de gemeente dan goed beargumenteren waarom er geen gezondheidsschade optreedt bij de bewoners. Gemeente Amstelveen haalt hiervoor onderzoek aan van de regionale GGD uit 2018. Zij stelt dat studenten gezien hun leeftijd en beoogde korte duur van verblijf geen gezondheidsrisico’s lopen door deze geluidsoverlast.

Toch stak het ministerie van I&W eind 2021 een stokje voor de bouw van deze woningen. Het sleepte daarom de gemeente voor de Raad van State. Die oordeelde dat de bouw inderdaad niet door kon als er geen toestemming verleend was door het ministerie.

Vanwege het tekort aan woningen brachten kamerleden een motie in stemming om toch te bouwen in Kronenburg, en die werd aangenomen. Het ministerie van I&W (verantwoordelijk voor Schiphol) en Binnenlandse Zaken (verantwoordelijk voor woningbouw) zijn nu met elkaar in gesprek over wat er wel mogelijk is in Kronenburg. Hier kunnen zij op zijn vroegst na de zomer van 2023 uitsluitsel over geven.

Door al deze beperkende factoren wordt er ook gekeken naar manieren om het probleem bij de bron op te lossen: minder geluidsoverlast van vluchten van en naar Schiphol. En ja, logischerwijs kan dat, want minder vliegen betekent minder geluid.

De vraag is alleen hoeveel dat er minder moeten zijn. Bouwambassadeur van Provincie Noord-Holland Lex Brans stelt dat er jaarlijks ruim 100.000 vluchten van de huidige bijna 500.000 vluchten moeten worden geschrapt om de geluidsoverlast af te laten nemen. “Alleen dan kom je in de buurt van wél kunnen bouwen”, vertelt hij.

TU Delft-hoogleraar Dick Simons, gespecialiseerd in vliegtuiggeluid, is minder stellig. “Of de geluidscontouren voldoende naar beneden gaan als Schiphol inkrimpt tot 400 duizend vluchten, weet je pas als je naar dat getal bent afgezakt. Bestaande geluidsmodellen zijn nog niet goed genoeg om zulke toekomstvoorspellingen te maken.”

Oordeel

De bewering van Michel Klein klopt: er kan momenteel niet gebouwd worden rond Schiphol vanwege geluidsoverlast van dat vliegveld, en dat zou wel kunnen als Schiphol minder geluidsoverlast zou geven. De stelling is dus waar. Het is alleen onduidelijk hoeveel vluchten daarvoor geschrapt moeten worden, maar daar doet Klein ook geen uitspraken over.

Bronnen:

Makers

Onderzoeksjournalist, Algemeen Dagblad