In natuurgebied de Eems-Dollard, onderdeel van werelderfgoed de Waddenzee, wordt al jaren teveel kwik aangetroffen. De waterkwaliteit is er dan ook slecht. Één bedrijf mag ondertussen onbeperkt kwik lozen op de Eems-Dollard. De toezichthouder staat machteloos, want in de vergunning is geen maximum aan lozingen opgenomen.

Lozen zonder limieten

Makers

Niels
Niels Heithuis is journalist en radiopresentator.