Het gaat nog steeds niet goed met de weidevogels in Friesland. En dat terwijl de provincie wel veel geld investeert om weidevogels zoals onze nationale vogel de Grutto een beter leefgebied te geven. Valt het tij nog te keren?

Pointer pop-up: moeten weidevogels wijken voor woningen?

Pointer Pop-up Leeuwarden

Pointer Pop-up redactie doet onderzoek in Leeuwarden

Klopt het idee dat de randstad veel investeringen krijgt, terwijl de regio er bekaaid vanaf komt? Onze pop-up redactie onderzoekt welke kwesties er in Friesland spelen.

Makers