Het gaat goed met Nederlandse water, maar niet op micro-niveau. Medicijnen vormen een toenemend probleem in het water van de Rijn en de Maas. En van dat water is 60% van de Nederlanders weer afhankelijk voor het drinkwater. In de toekomst, met klimaatverandering en vergrijzing in het vooruitzicht, een groter probleem. Hoe gaan we dat eindelijk oplossen?In Reporter Radio twee reportages, de ene over de bronoplossing bij Hogeschool Windesheim en de andere over een extra filter bij de rioolwaterzuivering Horstermeer.In de studio een gesprek over de stand van zaken met Martien den Blanken (PWN/IAWR), Lambert Verheijen (Dijkgraaf Aa en Maas), Annemarie van Wezel (KWR) en Lutz Jacobi (PvdA).Kijk hier voor de gemeten concentraties van een aantal medicijnen in de Rijn.

Medicijnen in het water