5 Jaar geleden zat Danny in een vechtscheiding. De rechter besloot destijds de kinderen aan hem toe te wijzen vanwege de stemmingswisselingen van zijn ex-vrouw. De kinderen wonen sinds de scheiding bij hem en gaan in de weekenden naar hun moeder. Maar op eerste kerstdag gaat het mis. Danny gaat volgens afspraak de kinderen ophalen, maar staat voor een dichte deur. Zijn ex-vrouw weigert de kinderen mee te geven. Hij benadert ons voor het dossier Vechtscheidingen om zijn ervaringen te delen.

Danny was al een gewaarschuwd man. Zijn ex-vrouw had zijn voicemail al ingesproken met de dreiging dat ze de kinderen bij haar zal houden en heeft ook de politie gebeld. Waarom is de vraag, maar de agenten zijn bij haar thuis op het moment dat Danny de kinderen komt ophalen. De politie wil niet meewerken om de kinderen aan hem mee te geven.

‘Ik dacht, dit moet snel opgelost zijn, ze wonen immers bij mij. Maar de praktijk is heel anders.’

Aangifte

De politie accepteert in eerste instantie Danny’s aangifte niet. Zij willen eerst een gesprek met beide ouders samen met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar zo’n gezamenlijk gesprek is niet volgens protocol van Veilig Thuis. ‘Ik ben zelf met Veilig Thuis gaan praten en heb met de Raad voor de Kinderbescherming contact opgenomen. Die zeiden allebei: de politie moet iets doen.’

En terwijl instanties naar elkaar wijzen, zitten Danny’s kinderen nog altijd bij hun moeder. Ze dwingen hem eigenlijk om er zélf iets aan te doen, vindt hij. ‘Allemaal risico op verdere escalatie. Het is helemaal niet in het belang van de kinderen dat ze daar zitten en mij zo te laten strijden om hen. Mijn ex-vrouw is niet geschikt is voor langere opvang van de kinderen. En ze wonen daar ook officieel niet!’

In de cel

7 Jaar is Danny met zijn ex-partner getrouwd. In die tijd verandert zijn vrouw en wordt steeds grilliger en bij vlagen agressief. Eind 2011 vlucht hij vanwege een nieuwe agressiebui met de kinderen het huis uit en brengt ze naar zijn eigen moeder. Maar dan wordt Danny opgepakt en een nacht in de cel gezet. De politie haalt zijn kinderen bij zijn moeder op en brengt ze terug naar zijn ex-vrouw. Zij vlucht daarna met de kinderen naar een Blijf-van-mijn-Lijf-huis en 6 weken lang heeft Danny geen idee waar zijn kinderen zijn.

'Ze verdween gewoon met de kinderen. Zij had een verhaal verzonnen dat ik haar had geslagen en geschopt.'

Kort geding

Sinds kerst gaat hij elke zondag op de afgesproken tijd naar het huis van zijn ex om de kinderen te halen. ‘Ik wil niet teveel escalatie, maar ik wil wel aan haar en de kinderen kenbaar maken dat ik ze wil komen halen en ze niet vergeten ben.’

Omdat de politie en andere instanties hem niet verder helpen, spande Danny vorige week een kort geding aan tegen zijn ex-vrouw. De rechter bepaalde dat hij de kinderen dezelfde dag nog na school mocht ophalen en inmiddels zijn de kinderen weer bij hem thuis. Danny is opgelucht: ‘Ik maakte me echt zorgen’. In het vonnis van de rechter is ook een dwangsom opgenomen. Als zijn ex-vrouw de kinderen weer weigert over te dragen aan Danny moet zij 500 euro per dag betalen.

Zijn ex-vrouw voert een bodemprocedure om de omgangsregeling te veranderen want zij wil dat de kinderen bij haar komen wonen. Aan de strijd om de kinderen is dus nog geen einde gekomen.

Makers