Nieuws over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Tijdens een persconferentie is bekend geworden dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) uit de afhandeling van de aardbevingsschade stapt. Het huidige schadeprotocol gaat veranderen, en iedereen die nog onder het oude protocol valt krijgt een bouwvoucher van 1500 euro. Ook worden de resultaten van een onderzoek naar schade van huizen buiten het officiële bevingsschade bekend gemaakt. Deze schade wordt niet erkend als aardbevingsschade. We zijn bij de persconferentie voor ons dossier Schade Gasboringen.

Jarenlang is er kritiek op de sterke betrokkenheid van de NAM bij de afhandeling van de schade door aardbevingen. De NAM is als organisatie die het gas uit de grond haalt namelijk ook de veroorzaker van de bevingen. Dat de NAM de schade, de oorzaak daarvan, en de vergoeding zelf bepaalt, is volgens veel bewoners en politici een typisch geval van een slager die zijn eigen vlees keurt. De afgelopen maanden melden zich meerdere tipgevers die ons die hun beklag doen over deze gang van zaken.

Geen vertrouwen

In 2015 wordt daarom het Centrum Veilig Wonen (CVW) opgericht, een bedrijf dat de schade-afhandeling van de NAM heeft overgenomen. De NAM is alleen nog steeds de opdrachtgever van dit bedrijf en heeft de protocollen opgesteld waarmee het CVW de schade moet beoordelen. De schadeafhandeling komt hierdoor nog steeds niet onafhankelijk van de NAM te staan. Veel Groningers hebben daardoor geen vertrouwen in de schadebeoordelingen van het CVW.

Schadeafhandeling door NCG

Nu heeft de NAM dus besloten zich volledig terug te trekken uit de afhandeling van de bevingsschade. Hun rol wordt overgenomen door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders. Hij gaat de schadeafhandeling nu aansturen en een nieuw schadeprotocol ontwerpen, waarbij ‘de menselijke maat’ het uitgangspunt zal zijn. Goed nieuws zou je zeggen, maar toch zijn er mensen kritisch op de nieuwe rol van de Nationaal Coördinator. Alders werkt namelijk in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, die de vergunningverlener van de gaswinning is en een groot deel van de opbrengsten van de gaswinning binnen krijgt. Gedupeerde Annemarie Heite stelt: ‘Dit is een pyrrusoverwinning, de NAM stapt eruit maar Economische Zaken zit hierdoor steviger in het zadel dan ooit.’

De Contourlijn

De persconferentie is ook een spannend moment voor 1600 bewoners die net buiten de zogenaamde contourlijn van het aardbevingsgebied wonen. De NAM hanteert een lange tijd deze lijn als grens bij de afhandeling van aardbevingsschade. Binnen deze grens kunnen mensen wel schade door aardbevingen hebben, maar daarbuiten niet. Deze grens werd bevestigd door onderzoek van ingenieursbureau Arcadis, dat stelde dat de kans om schade buiten de contourlijn te hebben verwaarloosbaar klein is, namelijk kleiner dan 1 procent.

Onderzoekers van de TU Delft hadden kritiek op dit onderzoek. Zij stellen dat het onderzoek van Arcadis niet goed is uitgevoerd, en dat de conclusie, dat de kans op schade buiten de contourlijn verwaarloosbaar klein is, te snel is getrokken. Veel mensen die buiten het officiële bevingsgebied wonen hebben namelijk wel veel schade aan hun woning. De Nationaal Coördinator Groningen besloot daarom een nieuw onderzoek te starten naar de bewoners met schade buiten het contourgebied. 1800 huizen met schade werden hiervoor individueel onderzocht.

Het resultaat van dit onderzoek bracht geen goed nieuws voor deze bewoners, want de schade zal niet erkend worden als aardbevingsschade. De mensen binnen het aardbevingsgebied waarbij de schade al eerder werd afgewezen als bevingsschade krijgen alsnog 1500 euro.

Desastreus

De familie Tepper wacht al maanden met ongeduld op de uitslag. Hun aannemer schat hun schade op 3 ton. ‘We voelen ons beledigd door dit rapport, deze uitkomst is desastreus voor ons. De NAM mag de 1500 euro houden, het rapport betekent dat wij de strijd moeten aangaan.’

Makers