Windmolens, de afgelopen jaren zijn er al veel neergezet en evenzoveel discussies over gevoerd. Niet iedereen wil zijn vrije uitzicht opgeven om uit te kijken op een grote witte molen met ronddraaiende wieken. Maar toch zullen er in de komende jaren meer windmolens en zonneparken moeten worden gebouwd, ook al is de ruimte daarvoor in ons dichtbevolkte land beperkt. 

Als onderdeel van het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat de CO2-uitstoot in Nederland moet afnemen. Het streven is om de uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 te halveren. Dertig energieregio’s onderzoeken daarom nu onder andere hoe en waar wind- en zonne-energie kan worden opgewekt. 

Ook plekken nabij of in natuur- en recreatiegebieden worden met enige regelmaat genoemd als mogelijke locatie. Tot ergernis van sommige omwonenden en natuurliefhebbers. Want moeten we (kwetsbare) natuur wel ‘opofferen’ voor duurzame energie? En wat zijn de effecten op de natuur? 

 

Help ons verder in dit onderzoek

Woon je ook vlakbij een natuur- of recreatiegebied en zijn daar ook plannen voor zonneparken of windmolens? Of kan je ons meer vertellen over de effecten van windmolens op kwetsbare natuur? We horen graag je verhaal!   

Tip ons hier!

Meer over klimaatconflict in de polder

Dit onderzoek is in handen van

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur
R.W.

Robbert ter Weijden

Verslaggever
J.V.

Jamie van Velzen

Redacteur