Met zonneweides kunnen grote klappen worden gemaakt om de klimaatdoelen te halen, maar de aanleg ervan roept vaak weerstand op. Vooral als de zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond of weilanden worden gelegd. Zo zijn Land en Tuinbouworganisatie LTO en de BBB hier pertinent tégen. Maar hoeveel agrarische grond in ons land wórdt ook daadwerkelijk vol gelegd met zonnepanelen? Op zondagavond in Pointer de kersverse cijfers van het Kadaster.

Zonneweides op landbouwgrond

Makers