Ongelijkheid in de spreekkamer
25 min 48 s

Vrouwen leven vaker in slechtere gezondheid dan mannen. Dat komt omdat de gezondheidszorg van oudsher vooral gebaseerd is op het mannenlichaam. Sommige diagnoses worden bij vrouwen nog altijd (te) laat herkend. Is er wel voldoende aandacht voor sekse- en genderverschillen in de gezondheidszorg? Van welke verschillen tussen man en vrouw zijn we ons al bewust, en wat weten we nog niet? En wat moet er gebeuren om het kennisgat verder te dichten?