18 maart 2020

Oproep: Hoe maken we de kantoortuin corona (en andere ziekten)-proof?

In tijden van Corona mijden we massaal de kantoortuin om de kans op besmetting te minimaliseren. Wij vroegen ons af in hoeverre andere virussen hun kansen schoon zien in de kantoortuin. Was je voor Corona ook al bevreesd voor de snotterende collega? Wat kan de baas doen? Heb jij daar ervaringen mee?

Ons onderzoek over de kantoortuin ging vooral over concentratieproblemen en de stress en ziekte die daar uit kunnen voortkomen. Dat blijkt een reëel probleem, wat ook bleek uit een rondgang onder bedrijfsartsen. Die bevestigden wat veel onderzoekers al wisten: de klachten van werknemers over de kantoortuin zijn reëel en werkgevers moeten ingrijpen. Kijk hier onze uitzending terug.