In de Klapwijk wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp een warmtenet aanleggen om de wijk aardgasvrij te maken. Het is daarmee een voorbeeldproject voor andere wijken. Een jaar geleden is een campagne gestart om de bewoners te overtuigen van het nut van deze warmtevoorziening. Maar de bewoners zitten helemaal niet te wachten op een warmtenet, een grote meerderheid stemde tegen het plan. Waarom wil de Klapwijk niet mee in de lokale warmtetransitie?

Pointer pop-up: energietransitie klapt in Klapwijk

Makers