De Waddenzee ligt aan alle kanten onder vuur. Gaswinning, klimaatverandering, een afname aan biodiversiteit. Maar minister Christianne van der Wal wil niet dat de Waddenzee eigen rechten krijgt, volgens haar voegt het weinig toe aan de bescherming voor de Waddenzee. Er zijn veel verschillende organisaties die ervoor pleiten hebben dat de Waddenzee juist wel eigen rechten moet krijgen en dus een rechtspersoon moet worden. Net zoals een bedrijf of een inwoner kan de Waddenzee dan naar de rechter stappen, vertegenwoordigd door inwoners of experts. In het buitenland zijn er al zulke gebieden. Wat is de beste manier om de Waddenzee te beschermen?  Te gast in de uitzending is Robert Jan Speerstra van de Leeuwarder Courant.

Pointer Regio: rechten voor de Wadden

Makers