'Die hele boerenstand in Nederland hebben we eigenlijk niet meer nodig.' Dat zou volgens Mark Rutte (VVD) het standpunt van PvdA en GroenLinks zijn. Maar dat klopt niet. Beide linkse partijen pleiten voor een kleinere veestapel, maar niet voor minder boeren in Nederland.

Dit blijkt uit onderzoek van het AD, Nieuwscheckers en Pointer.

Bron van de bewering

Partijleider Mark Rutte was op zondag 5 maart in Dordrecht om de VVD-campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen af te trappen. Hij waarschuwde daar voor ‘de linkse wolk’

Aanwezige journalisten vroegen hem ook om een reactie op de kritiek van PvdA en GroenLinks op de stikstofwet van het kabinet-Rutte. Volgens een bericht van de NOS antwoordde Rutte:

"Je moet er op een praktische manier voor zorgen dat je sterke boerenbedrijven houdt, maar ook dat er gebouwd kan worden en dat er wegen kunnen worden aangelegd. Je wilt natuurlijk niet dat partijen groot worden die eigenlijk zeggen: 'Die hele boerenstand in Nederland hebben we eigenlijk niet meer nodig.'"

De feiten

Wat de PvdA en GroenLinks willen met de boeren in Nederland, is te vinden op de websites van deze partijen.

PvdA

Op de website van PvdA is te lezen dat de partij wil dat er ingegrepen wordt in de intensieve veeteelt. Daarover schrijft de partij:

“Dat betekent minder vee, maar niet noodzakelijk minder boeren. Die boeren zijn hard nodig om op een andere manier (natuur-inclusief) ons voedsel te verbouwen en ons landschap te beheren.”

De PvdA benadrukt dat de landbouw in Nederland moet veranderen en dat de overheid de boeren daarbij moet ondersteunen:

“De overheid gaat de boeren die blijven, helpen bij de transitie die ze daarvoor door moeten maken. En heel belangrijk: boeren verdienen perspectief op een nieuw verdienmodel na die transitie.”

GroenLinks

Ook GroenLinks wil de landbouw hervormen tot een sector die “geen schade toebrengt aan mensen, dieren en de natuur”.Daarvoor wil de partij de veestapel halveren en megastallen verbieden. GroenLinks pleit voor “meer boeren met een kleinere veestapel.”

De partij vindt dat de overheid financiële steun moet geven aan boeren die hun veestapel inkrimpen en omschakelen naar natuurvriendelijke landbouw. Ook vindt GroenLinks dat de overheid boerenbedrijven moet opkopen als boeren ermee stoppen.Vervolgens kan de overheid bekijken of het wenselijk is om de boerderij in bedrijf te laten. Van het laten verdwijnen van boeren uit Nederland, is geen sprake in de plannen van GroenLinks, mits ze natuurlijkvriendelijk gaan werken:

“De meeste boeren hoeven niet te stoppen met hun bedrijf, maar we gaan ze wel steunen om om te schakelen naar duurzame productie.”

Oordeel

Mark Rutte (VVD) zei dat PvdA en GroenLinks vinden dat boeren niet meer nodig zijn in Nederland. Dat is niet zo, beide partijen pleiten voor minder intensieve veeteelt en een kleinere veestapel, maar vinden niet dat boeren niet langer nodig zijn in Nederland.

Bronnen

Factcheck-marathon

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.