31 oktober 2016

Reacties op uitzending spoedzorg: ‘De patiënt is van ondergeschikt belang geworden’

Bekijk meer artikelen over: Gezondheid en zorg

‘Ik werk op een verpleegafdeling in een ziekenhuis in Amsterdam. Bij ons ook grote druk op de bedden. Patiënten worden heel snel ontslagen, omdat er weer nieuwe opnames zijn. Oude patiënten komen snel weer terug, omdat ze eigenlijk nog niet goed genoeg waren toen ze ontslagen werden,’ mailt een tipgever naar aanleiding van de uitzending over de toegenomen drukte op de spoedeisende hulp (SEH). Het is één van de vele reacties op de 2e uitzending voor ons dossier Spoedzorg.

In de uitzending was te zien dat de eerste hulp-afdelingen in ziekenhuizen steeds vaker overspoeld worden door oudere patiënten. Patiënten die soms urenlang op de gang moeten wachten op de eerste hulp. De lange wachttijden voor met name oudere patiënten roepen veel verontwaardiging en herkenning op. Ook over het beddentekort in ziekenhuizen wordt veel op twitter gereageerd. Enkele reacties:

Vicieuze cirkel

Ook onze mailbox stroomt vol met reacties op de uitzending. ‘Dit alles is het gevolg van de korte termijnvisie vanuit de politiek om te bezuinigen,’ mailt een tipgever die anoniem wil blijven. Haar naam is bij de redactie bekend. ‘Thuiszorg ligt bij de gemeente en is niet op orde of niet goed geregeld. Verpleeghuizen zijn gesloten. Gevolg: een vicieuze cirkel van overbelasting voor ziekenhuizen. Bedden in het ziekenhuis langer dan nodig bezet door o. a. ouderen die niet naar huis kunnen of naar een verpleeghuis omdat die zorg er niet ( voldoende) is. Hierdoor liggen andere patiënten onnodig lang op de SEH of IC, omdat deze geen leeg bed in het ziekenhuis kunnen vinden. Dit heeft ook het gevolg dat soms operaties uitgesteld moeten worden omdat het IC-bed dat na de operatie nodig is niet leeg is. De zorg stroopt op en dit alles dankzij politieke keuzes vanuit bezuinigingsdrang. De marktwerking heeft de zorg niet goedkoper gemaakt. Integendeel.‘

Een andere reactie:

‘Langer thuis voor (steeds) kwetsbaardere ouderen heeft dus wel degelijk een risico. Als je als regering dat risico aanvaardt, moet je ook zorgen voor stroomlijning in de zorgketen, dus o.a. meer bedden voor de SEH. Het kan toch niet zo zijn, dat ziekenhuizen niet-spoedeisende patiënten bijv. maar snel moeten gaan vervoeren naar andere ziekenhuizen, om genoeg spoedbedden leeg te hebben staan? Veel van de rigide bezuinigingsmaatregelen en decentralisaties lijken toch ook wel ingegeven door financieel 'wishful thinking'. En daar zijn de meest kwetsbaren het slachtoffer van. Met als gevolg duurdere zorg door valpartijen en opnames in verpleeghuizen.’

Verwaarloosde ouderen

Steeds meer ouderen wonen tot op hoge leeftijd thuis. Precies wat de overheid wil. Door bezuinigingen zijn de afgelopen jaren veel verpleeg- en verzorgingshuizen gesloten. Maar met de sterke toename van ouderen die op de spoedeisende hulp belanden, kan je je afvragen of dat wel haalbaar is. Volgens verpleegkundigen en geriaters komen ouderen steeds vaker in verwaarloosde conditie op de eerste hulp, omdat er onvoldoende thuishulp is en mantelzorgers de benodigde zorg niet kunnen leveren. Wanneer deze ouderen door een valincident of andere acute medische problemen op de eerste hulp komen, blijkt dat vaak het topje van de ijsberg. Vaak redden deze ouderen zich al langere tijd niet meer thuis en is het wachten op een calamiteit.

Is langer thuis wonen tot op hoge leeftijd eigenlijk wel mogelijk? Op twitter wordt naar aanleiding van de uitzending ook deze discussie gevoerd.

Verder onderzoek naar seniorenwoningen

De komende weken richt ons onderzoek zich op ouderen die tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Wij vragen ons het volgende af: hebben ouderen wel een woning die het mogelijk maakt om zelfstandig thuis te blijven wonen? Of zijn er trappen of hoge drempels in huis waardoor het thuis niet meer verantwoord is? En als ouderen willen doorschuiven naar een seniorenwoning, bijvoorbeeld naar een woning die gelijkvloers is, zijn die dan ook beschikbaar? Wij zijn op zoek naar ervaringen van ouderen.

Auteurs

M.S.

Marjolein Schut

Redacteur