In ReportersNL aandacht voor een onderzoek van journalist Michel Maas, -een co-productie van het NoordHollands Dagblad, de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden- over vissers die zich lenen voor het smokkelen van cocaïne. De controle door de Marechaussee is er amper omdat ze nog maar één rubber boot hebben om te controleren.

Te gast in de studio onderzoeksjournalist Michel Maas.