1 december 2020

“Risico’s op bodemdaling en aardbevingen worden niet goed in kaart gebracht”

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Heel Holland Zakt

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion heeft plannen om aardgas te winnen uit gasveld Boergrup in Drenthe. Dat ligt tussen andere kleine gasvelden Diever en Vinkega. Hiermee wordt opnieuw een klein gasveld toegevoegd aan de 240 kleine gasvelden in Nederland waaruit gas wordt gewonnen. Die gaswinning is niet onomstreden: er bestaan grote twijfels of dat wel veilig kan. Bewoners op en rond de kleine gasvelden organiseren zich meer en meer, omdat ze vinden dat de veiligheid in het geding is. Gaswinning kan leiden tot bodemdaling en het risico op aardbevingen is volgens hen niet goed in kaart gebracht.

“Bij twijfel niet inhalen,” zegt Jeannette van der Velde, voorzitter van het bewonerscomite GasDrOvF. “Onze grootste zorg is schade door gaswinning. We vragen ons af hoe dat wordt geregeld als er schade ontstaat. Het zijn relatief jonge gasvelden en de effecten zullen pas de komende jaren helder worden. Hoe wordt dat geregeld?”

Gaswinning blijft voorlopig noodzakelijk 

Gaswinning in de kleine gasvelden is voorlopig noodzakelijk. Nu het grote Groningerveld op slot is, zal er toch aan de vraag naar gas moeten worden voldaan. Importeren van gas is een optie, maar is duurder en het maakt Nederland afhankelijk van buitenlandse levering. Op de grens van Drenthe, Overijssel en Friesland liggen een aantal velden die door het Canadese bedrijf Vermillion worden geëxploiteerd.

Onderling verband kleine gasvelden

Jeannette van der Velde strijdt al een aantal jaren tegen de handelswijze van deze operator, en zegt dat het lastig is. “De vergunningen, de winningsplannen en de risicoanalyses zijn gebaseerd op modellen die in de tijd voortdurend worden aangepast aan de omstandigheden. Dat zet je als bewoner op een achterstand. Maar een groter probleem is dat niet helder is hoe die verschillende gasvelden, die hier dicht naast elkaar liggen, onderling verband hebben. Ieder veld heeft zijn eigen vergunningstraject. Maar het grote geheel wordt buiten beschouwing gelaten. Dat we te maken hebben met drie gemeenten en drie provincies helpt ook niet om dat in kaart te brengen.”