Twee Arnhemse zorguitzendbureaus worden strafrechtelijk onderzocht in verband met valse diploma’s. Dat ontdekten Pointer en Follow the Money. Uitzendkrachten en zzp’ers zouden via deze twee bureaus zonder juiste papieren in de zorg hebben gewerkt.

Eerder dit jaar stonden vijftien zorgmedewerkers zonder juiste diploma’s voor de rechter. Zij werkten via diverse bemiddelingsbureaus bij instellingen die zorg bieden aan cliënten in de jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Twee verdachten verklaarden dat ze niet wisten dat ze een zorgdiploma nodig hadden. Vijf bekenden dat ze zelf een vals diploma of een valse Verklaring Omtrent het Gedrag hadden gekocht.

Luister naar de Pointer radio-uitzending met Klaas den Tek en Judith Spanjers:

Zorguitzendbureaus strafrechtelijk onderzocht

Valse diploma’s

De zaken kwamen aan het rollen toen een jeugdzorginstelling en bemiddelingsbureaus meldingen deden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tijdens de rechtszaken sprongen twee Arnhemse uitzendbureaus in het oog. Behalve naar de uitzendkrachten, doet het Openbaar Ministerie ook onderzoek naar deze twee bemiddelingsbureaus. Het zou gaan om Ann-Zorg en Ammi Zorg. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte.

De oprichter van Ann-Zorg is Anoire R., die het bedrijf in 2019 verkocht aan een nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar stelt in gesprek met Follow the Money en Pointer dat alle diploma’s en VOG’s worden gecheckt. Hij ontkent iedere betrokkenheid bij diplomafraude. De zaak zou volgens hem meer draaien om het verleden van zijn voorganger Anoire R.

Twee mensen aan tafel

Zorgmanagers zetten ongeoorloofd handeltje in zzp-ers op

Gebrek aan bewijs

R. werd ervan verdacht in 2013 lid te zijn geweest van een jihadnetwerk in Arnhem, zo schreef NRC Handelsblad destijds. Dat was in een periode dat veel jonge Arnhemse jihadstrijders richting Syrië vertrokken. R. zou twee jonge strijders via zijn stichting Arabische lessen hebben gegeven. In 2017 werd de zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Volgens R. liggen hij en Ann-Zorg nog steeds onder een vergrootglas. Ook zegt hij niets van valse diploma’s te weten. Het uitzendwerk werd geregeld door een planner die hij had aangenomen. Die zou ook verantwoordelijk zijn voor het controleren van diploma’s en VOG’s. Op vragen laat de planner juist weten dat R. als directielid hiervoor verantwoordelijk was.

Gemeenten verbraken contract Ann-Zorg

Meerdere gemeenten hebben het contract met Ann-Zorg de afgelopen jaren verbroken. In 2019 besloten de gemeenten in de regio Twente niet verder te gaan met Ann-Zorg, omdat R. niet had gemeld verdachte te zijn geweest in de terreurzaak. Daarnaast had hij niet gemeld dat hij in 2019 werd veroordeeld wegens valsheid in geschrifte.

Ann-Zorg spande een rechtszaak tegen de Twentse gemeenten aan, maar kreeg van de rechter ongelijk. Vervolgens besloten ook de regio’s Apeldoorn en Arnhem niet meer met Ann-Zorg in zee te gaan. Zorgkantoor Menzis werkt wel met het bedrijf van R. samen. Het zorgkantoor zegt geen signalen te hebben ontvangen over de kwaliteit van het personeel van Ann-Zorg.

Nog een Arnhems uitzendbureau

Naast Ann-Zorg duikt er nog een Arnhems uitzendbureau op in de rechtszaken over valse diploma’s. Het betreft het in 2006 opgerichte Ammi Zorg. Het bedrijf zendt personeel uit bij tientallen grote zorginstellingen. Follow the Money en Pointer hebben Ammi Zorg om een reactie gevraagd over de controle op diploma’s, maar het bedrijf wil inhoudelijk niet reageren.

Follow the Money en Pointer benaderden tien van de dertig instellingen waar Ammi Zorg volgens hun website zaken mee doet. De instellingen zeggen nooit valse diploma’s te hebben ontdekt of doen daar geen uitspraken over. Eén van de instellingen – zorginstelling Pluryn – laat weten wel verrast te zijn dat een uitzendkracht via Ammi Zorg ongediplomeerd heeft gewerkt.

Toename personeel met valse diploma’s

Het aantal meldingen over personeel dat met valse diploma’s aan het werk is, neemt toe. De Inspectie kreeg vorig jaar 95 meldingen over zorgverleners die met valse diploma’s werken. Elf meldingen gingen over valse verklaringen omtrent het gedrag (VOG’s). Dat is een verdubbeling met de jaren ervoor.

In de zaak tegen de vijftien verdachten die eerder dit jaar voor de rechter moesten verschijnen, kregen negen verdachten een taakstraf. Zes verdachten werden vrijgesproken.

Kamervragen

Naar aanleiding van bevindingen van Follow the Money en Pointer heeft Kamerlid Gijs van Dijk (SP) Kamervragen gesteld aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder. Met onder andere de vraag (8): wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat de zorginstellingen hun eindverantwoordelijkheid gaan dragen als het gaat om het controleren van diploma's? Welke sancties (red. dwangmaatregel) staan erop als ze het niet doen? De vragen moeten binnen een termijn van drie weken worden beantwoord door de betreffende minister. Als dat niet lukt komt de minister eerst met een mededeling dat het wat langer duurt. 

Makers