3 april 2019

‘Te weinig geld binnen pgb om de kosten te dekken’

Een kwart van de mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt te weinig geld om hun zorgverleners te betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder de achterban van Per Saldo en MantelzorgNL. We bellen met Liesbeth Hoogendijk, directeur van de laatstgenoemde organisatie. Wij zijn op zoek naar ervaringsverhalen.

‘Het is een probleem. Veel mensen kunnen met hun pgb de kosten niet dekken. Professionele hulpverleners kunnen ergens anders beter betaald werk krijgen dan bij mensen thuis en de mantelzorgers die deze extra zorg moeten overnemen krijgen daar vervolgens ook weer te weinig geld voor,’ vertelt Hoogendijk.

Onderzoek

Dinsdagmiddag bood Hoogendijk samen met de organisatie PerSaldo hun gezamenlijke onderzoek aan bij de Kamercommissie voor Volksgezondheid (VWS). Onder hun achterban deden ze onderzoek waaruit blijkt dat een kwart van de mensen problemen ondervindt om de kosten te dekken met hun pgb.

Volgens Hoogendijk zorgt dit voor problemen bij mantelzorgers. ‘We zien dat mensen te weinig krijgen voor de extra hulp die ze verlenen bovenop de zorg die zij al als mantelzorg geven, wat al een fors aantal uur per week kan zijn.

Als jij er bijvoorbeeld voor kiest om je man die niet meer zelfstandig kan douchen te helpen en daardoor minder uren op een dag kan werken, kun je een vergoeding krijgen voor die zorg uit het pgb. Alleen dat bedrag blijkt vaak veel te laag, omdat een pgb voor deze zorg een stuk lager is dan wanneer je het uitbesteedt aan een professional. En dat zorgt voor problemen.’

Niet altijd eigen keuze

Daarnaast is het zo dat mensen niet altijd de keuze hebben om over te gaan op professionele zorgverlening. ‘Er is geen zorgprofessional en het is moeilijk om de zorg uit te besteden voor het bedrag dat het pgb toelaat. Dan zijn familie of anderen uit de eigen omgeving soms gedwongen om het zelf te doen,’ vertelt Hoogendijk.

Door een nieuwe maatregel moet iedereen die vanuit een pgb zorg geeft, minimaal het minimumloon krijgen. Alleen hierdoor blijken de kosten vaak veel hoger uit te vallen dan dat binnen het pgb past. Daarom wordt het mogelijk om mantelzorgers die geïndiceerde zorg leveren (dus bovenop de zorg die zij al gewoon geven) hiervoor niet het minimumloon, maar een zogenaamde ‘symbolisch lage vergoeding’ te geven: een soort ‘vrijwilligersvergoeding’. Dat is dan maximaal 142 euro per maand, dus ontzettend weinig geld,’ stelt Hoogendijk. Deze regeling gaat in vanaf 1 mei.

Auteurs

A.T.

Anne Mae van Tilburg

Redacteur