20 februari 2018

‘Toekomstige bewoners mogen gewoon blijven klagen als ze last hebben van Schiphol’

Bekijk meer artikelen over: Wonen en leefomgeving Bekijk meer artikelen over: Overlast vliegtuigen

‘Onzin, dat is echt onzin,’ dat zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof (Ruimtelijke ordening en Wonen) als we haar de kritiek voorleggen op het nieuwe bouwbeleid rond Schiphol. ‘De nieuwe bewoners mogen gewoon blijven klagen als ze last hebben van de luchthaven,’ aldus de gedeputeerde. Als je een klacht hebt, dan ga je naar de gemeente en die gaat met je in gesprek om te kijken hoe die eventuele klachten verholpen kunnen worden,’ aldus Geldhof.

Potentiële kopers die in de omgeving van de luchthaven een huis willen kopen, moeten middels een kettingbeding bij het koopcontract verklaren dat zij zich bewust zijn van de aanwezige geluidsoverlast. De nieuwe huizen worden namelijk gebouwd in de geluidszone die rond Schiphol ligt. Advocaat René Rensing en bewonersverenigingen rond Schiphol uitten eerder in het onderzoek Overlast vliegtuigen hun twijfels over het ondertekenen van een dergelijke verklaring. Bewoners zouden door het ondertekenen van het kettingbeding afstand doen van hun klachtrecht. Bovendien zouden gemeenten zich volgens Rensing op deze manier indekken tegen mogelijke claims.

Transparantie

Volgens gedeputeerde Geldhof klopt dit niet en hebben we hier slechts te maken met een informatieplicht. ‘Het is ervoor bedoeld dat mensen weten waar ze komen te wonen.’ Volgens haar moet in alle plannen, op de website en in brochures staan dat mensen een huis kopen in een gebied waar je overlast kunt ervaren van vliegtuigen. ‘Transparantie is essentieel,’ aldus Geldhof. ‘Dat mensen niet achteraf zeggen: 'Ik wist niet dat er geluidsoverlast zou zijn'. Want dat zou heel jammer zijn.’

Omgevingsrecht-advocaat Rensing vindt dit ‘misleidend’ en zegt dat het ondertekenen van het kettingbeding verder gaat dan slechts informatie overbrengen. Hij wijst naar de 100.000 euro boete die er staat op het niet overbrengen van de informatie aan volgende bewoners. ‘Als het alleen om informeren gaat, is dat niet nodig,’ aldus Rensing. We leggen dit voor aan de provincie en die stellen dat die 100.000 euro echt alleen is bedoeld om zeker te zijn dat de informatie ook echt wordt doorgegeven aan de volgende koper.

‘Zo ziet het kettingbeding er op toe dat ook toekomstige nieuwe bewoners actief worden geïnformeerd over mogelijke geluidshinder.’

Advocaat Rensing verwijst naar een rapport uit 2005 van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, Vluchten kan niet meer. Het is een advies aan de regering over hoe Schiphol kan groeien en er toch woningen in de geluidszone kunnen worden gebouwd. Er wordt daarin gesproken over het ondertekenen van een verklaring door bewoners, maar er staat ook:  

‘…dat zij afzien van hun klachtrecht. Dit moet uiteraard in een adequaat juridisch kader worden gegoten.’

‘Er zit niets achter’

We leggen dit toch nog maar even voor aan de gedeputeerde. Zit er toch niet meer achter het kettingbeding dan alleen informatieplicht? Geldhof houdt vol dat het echt alleen gaat om informatievoorziening. ‘Nee, dat is volstrekte nonsens. Er zit niets achter, dit is niet wat wij bedoelen,’ aldus Geldhof. ‘En ook niet wat we hebben afgesproken met de gemeenten.’

Financiële claims

Maar hoe zit het dan met mogelijke financiële claims? Rensing wijst er namelijk ook op dat het ondertekenen van het kettingbeding bij eventuele claims in de rechtszaal zeker een rol zal spelen: ‘De rechter zal dan zeggen: U wist waar u aan begon.’ 

Dat blijkt een lastige vraag voor de gedeputeerde en ze moet ons het antwoord op dat moment schuldig blijven. Een aantal dagen na het interview ontvangen we dan alsnog het antwoord van de provincie Noord-Holland. Ze benadrukken nogmaals dat de boodschap achter het kettingbeding informatievoorziening is. Potentiële nieuwe bewoners doen volgens hen geen afstand van rechten en behouden altijd het recht om een klacht of claim in te dienen. Provincie Noord-Holland:

‘Het wel of niet tekenen van het kettingbeding heeft geen invloed op de kans van slagen van een claim. Immers, het beding is louter bedoeld om kopers vooraf te informeren, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.’

Auteurs

Y.V.

Yvonne Verkaik

Redacteur