25 december 2016

Verbod op tentoonstellen van paarden zonder staart

In de uitzending van 28 augustus 2016 vestigden we de aandacht op de Nationale Tentoonstelling Trekpaarden en Haflingers waar het merendeel van de paarden die aan de keuringen deelnam, géén staart had. Het couperen van paardenstaarten is echter al sinds 2001 in Nederland strafbaar. Het mag alleen als er een medische noodzaak voor is.
 

De Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflingers (KVTH) meende, als gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)uit 2002, dat ze paarden met gecoupeerde staarten wél mochten toestaan op tentoonstellingen en keuringen. De eigenaren lieten hun paarden in Frankrijk couperen omdat het daar niet verboden is.

De KVTH wenste duidelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en spande een rechtszaak aan. Op 22 december 2016 oordeelde het CBb*: 'op grond van de Wet dieren is het verboden om gecoupeerde paarden toe te laten tot een keuring of een tentoonstelling. Dit verbod geldt ook voor paarden die naar het buitenland zijn gebracht en daar zijn gecoupeerd met als enig doel om te ontkomen aan het in Nederland van kracht zijnde verbod om dieren zonder medische noodzaak te couperen'.

Henk van Gerven, SP Tweede Kamerlid, had al in 2011 een motie ingediend om gecoupeerde paarden van tentoonstellingen te weren. Maar toen bleek dat op de Nationale Tentoonstelling in augustus 2016 nog steeds gecoupeerde paarden gekeurd werden, stelde Van Gerven opnieuw Kamervragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam.

In reactie op de uitzending en de Kamervragen schreef de staatssecretaris dat er strenger gehandhaafd zou worden, met een last onder dwangsom van 15.000 euro. Toen vervolgens de KVTH een zaak aanspande verloren ze die.

Reactie van de voorzitter van de KVTH, Henk van der Pols: 'ik ben blij met de uitspraak, we wilden duidelijkheid. De oude paarden die gecoupeerd zijn in het verleden mogen deel blijven nemen aan de keuringen, dat is voor de fokkerij heel belangrijk. Nieuw geboren veulens in 2017 mogen niet meer gecoupeerd worden tenzij om medische redenen, anders mogen ze niet meer deelnemen aan de keuring. Dus de Frankrijk-route is bij deze gewoon uit. We willen in overleg met de fokkers die er nog anders over denken de standpunten bij elkaar te brengen zodat de rasfokkerij kan blijven bestaan'.

Henk van Gerven: 'deze uitspraak is buitengewoon goed nieuws, voor de paarden uiteraard, want daarmee komt definitief een einde aan de praktijk van dierenmishandeling, het couperen van paardenstaarten dient geen enkel doel en het is goed dat dat weer bevestigd wordt dat dat niet mag, dat het verboden moet worden, moet zijn, moet blijven'.

*In de zitting van 1 december 2016, trad namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Mr P. A. Luschen op.

Verbod op tentoonstellen van paarden zonder staart

Auteurs

J.B.

Joga Brouwers

Verslaggever radio